UNIFEM rapport: Framsteg för världens kvinnor 2008-2009

UNIFEM:s rapport

UNIFEM:s rapport FN:s utvecklingsfond för kvinnor UNIFEM gav under hösten ut sin omfattande rapport ”Framsteg för väldens kvinnor” 2008-2009.

Rapporten ser till hur ansvar kan utkrävas från regeringar och andra beslutsfattare för att ett jämlikt samhälle ska skapas. En måttstock på hur ansvaret förvaltas är tillgängligheten till information om kvinnors och mäns villkor.

Rapporten finns på fem olika språk här.