A-Ö Webbindex

Läraren med extra allt

Under uppväxten sågs Alexander Skytte som en bråkstake, han ställde till det och störde klasskompisarna. Som vuxen fick han en autismdiagnos och med den en nyckel att låsa upp barndomens mysterier men också verktyg för att dela sina erfarenheter och hjälpa barn med autism att få lyckas i skolan. Den 2:a april är Världsautismdagen, en dag som firar mångfald och lyfter rättigheter och välmåendet för de som lever med autism.

Personer med autism har länge mötts av nedsättande bemötande och diskriminering. Årets tema för Världsautismdagen uppmärksammar inkludering på arbetsplatsen. För barn är skolan deras arbetsplats. Skolan kan vara en plats som orsakar stress och oro men med förståelse och rätt stöd kan barn med autism också lyckas.

En lärare med autism

Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) är ett livslångt funktionshinder som påverkar förmågan att kommunicera och interagera med omvärlden. Det är ett spektrumtillstånd som påverkar olika människor på olika sätt.

Alexander Skytte arbetar som idrottslärare utanför Stockholm och han har diagnoserna adhd och autism. Han tycker att diagnoserna varit en tillgång för att bli en bra lärare.

”Jag har en sensorisk känslighet som gör att jag uppfattar små signaler som kan vara kritiskt i min idrottshall för att bemöta eleverna på bästa sätt, särskilt barn med neurologisk funktionsvariation,” förklarar Alexander.

Fotboll i gympasal, hanbolls mål, mörk gymnastiksal
Foto: Patrick Schneider/Unsplash

Men samma känslighet kan också leda till sensorisk överbelastning. Det är en stor utmaning för personer med autism.

”Mina styrkor blir en funktionsnedsättning när miljön är ansträngd eller inte anpassad för min känslighet. Till exempel gör för många syn- och hörselintryck mig oerhört utmattad. Det gör att jag måste ha mycket återhämtning för mitt sinne som blivit överbelastat,” berättar han.

”Ta dig därifrån”

Under uppväxten fick Alexander Skytte kämpa i skolan, han uppfattades som en bråkstake.

”Min fröken måste sett en elev som hela tiden sprang runt och störde andra, lämnade klassrummet och avbröt lektionen,” berättar han. ”I själva verket klarade jag inte av att vara i klassrummet. Lysrören störde min känsliga syn och gav mig huvudvärk. Hela min kropp skickade signaler till mig att fly, ta dig därifrån!”

Många av de som har autism kan ha svårt att kommunicera vad som känns fel eller orsakar stress. ”Som barn var det jobbigt, det var svårt för andra att se och för mig att förklara vad som var fel,” säger Alexander.

”Som vuxen har jag utvecklat en självinsikt om de behov jag har. Jag förstår varför jag blev missförstådd som barn. Det fantastiska med att bli vuxen är att man kan välja sina sammanhang. Jag kan välja miljöer där jag får vara stark och känna mig duktig. Det går inte att välja i skolan.”

Ta steget

I Sverige har ungefär 1-2 procent av befolkningen en AST-diagnos, omkring 1 av 160 barn i världen får en AST-diagnos och för många står den kvar även efter tonåren. Många kan leva ett självständigt liv med sin diagnos medan andra behöver stöd livet ut.

Fastän det innebär både styrkor och svårighet för någon som Alexander Skytte syns sällan neuropsykiatriska funktionsvariationer på utsidan, som många andra typer av funktionshinder gör.

pojke som gungar i en lekpark, blå himmel
Foto: Myles Tan/Unsplash

”Det kan vara svårt för andra att förstå. Jag försöker förklara mig men andra kan se mig som lat eller att jag har samarbetssvårigheter. Det har också att göra med att jag kämpar så hårt varje dag för att min funktionsnedsättning inte ska synas,” berättar Alexander. ”Jag har skämts mycket för min diagnos.”

Trots att han under under många år försökt dölja sin diagnos bestämde han sig en dag för att ta steget och dela med sig av sin berättelse.

”Att starta min Facebooksida Bokstavspedagogen satt väldigt långt inne. Allt jag hade strävat efter var att vara normal, bara passa in och inte göra något väsen av mig,” säger han. ”Jag tänkte ’Vem skulle vara intresserad av att läsa om dessa svårigheter? Och varför är det här viktigt?’.”

Sammankoppla två världar

Sina tvivel till trots publicerade Alexander Skytte sitt första inlägg på Bokstavspedagogen 2017 och responsen sedan dess har varit positiv och uppmuntrande. Människor verkade inte bara intresserade av hans Facebooksida, det fanns ett stort behov.

”Jag tror intresset till stor del berodde på att jag hade autism och dessutom var lärare, jag kunde sammankoppla dessa två världar,” förklarar han.

Barn i ytterklader och gummistövlaren regning dag
Foto: Ben Wicks/Unsplash.

Förmågan att förstå vad elever med AST går igenom under sin skoltid har varit värdefullt och människor hör ofta av sig till Alexander via Facebooksidan för att dela sin historia och söka stöd.

”Jag älskar att få vara en del i andras resor och hjälpa med stöd på vägen. Jag får glädjerop men får också höra om svåra situationer. Ibland kan jag ge konkreta tips men i vissa fall är det svårare. Då finns jag där som mentalt stöd, någon att skriva av sig till och som förstår.”

Låsa upp barndomens mysterium

Facebooksidan har växt och passerar snart sju tusen följare. För några år sedan började Alexander Skytte skriva om sina erfarenheter till en bok. Det blev ett sätt för honom att bearbeta sin autismdiagnos.

Även om han som barn fick veta att det fanns drag av autism kom diagnosen först långt senare i vuxen ålder. Det var en väldig lättnad men också en stor sorg.

”Jag fick en hel nyckelknippa och kunde låsa upp barndomens mysterium och förstå min skolgång på ett sätt jag inte gjort innan,” berättar Alexander. ”Något hände med mig när jag började få förståelse för varför det hade blivit som det blev för mig i skolan.”

Diagnosen gjorde att tidigare upplevelser och smärtsamma minnen plötsligt kunde ses i ett nytt ljus och Alexander gick in i en depression. Skrivandet blev ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och ta sig igenom den tuffa perioden.

”Jag skrev på mobilen medan jag nattade min son. Jag grät medan han låg bredvid mig, han var en tröst där han sov så sött,” berättar Alexander.

”Jag skrev ned mina erfarenheter, tankar och känslor ända från min förskoletid upp till vuxen ålder. Jag ville beskriva den nakna bilden av hur det var, och kan vara, att gå i skolan med adhd och autism. Att skriva hjälpte mig att bli mer hel som människa.”

vässad penna, pennvässare och skräp på en skrivbok
Foto: Angelina Litvin/Unsplash

Pojken med extra allt

Under hösten 2020 publicerade Alexander Skytte sin bok ”Pojken med extra allt – hur lärare kan möta adhd och autism”. Boken beskriver och lyfter, från ett självupplevt perspektiv, hur det är att gå igenom skolan när man har adhd och autism.

”Ofta är det en anhörig eller en forskare som ska förklara men de kommer inte på djupet eftersom de inte själva upplevt det. Det har jag,” säger Alexander.

Det verkar läsarna också ha känt. Feedbacken Alexander fått har varit positiv och för många verkar boken vara en ögonöppnare, mycket tack vare att allt beskrivs av någon som har adhd och autism. Många lärare förstår äntligen vad deras elever upplever.

Barn med dessa typer av diagnoser behöver rätt hjälp och stöd för att lyckas i skolan. Det är en utmanande miljö som kan få många barn att känna sig överväldigade, missförstådda och mindre värda.

”De här barnen vill också lyckas, de behöver också få lyckas och framför allt – de vill också bli älskade,” avslutar Alexander Skytte.

Världsautismdagen firas över hela världen nu på fredag 2:a april 2021.

Relaterade artiklar

75 sätt FN gör skillnad: Främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ban Ki-Moon: Världsautismdagen bör sporra till aktion mot diskriminering

”Vi vill se mer jämlikhet, solidaritet och hållbarhet!”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19