Universella rättigheter i fokus på MR-dagarna

mr-logga-lila-stor

mr-logga-lila-stor

14 november 2013- Mänskliga rättighetsdagarna har i över tio års tid varit Nordens främsta och mest omfattande arena för mänskliga rättigheter. I år går MR-dagarna av stapeln den 14-16 November i Stockholm. MR-dagarna besöks årligen av 2000-4000 besökare och på agendan finns såväl seminarier som workshops och ett antal möten.

Dagarna ordnas för att uppmärksamma mänskliga rättigheter – målet är att de mänskliga rättigheterna skall genomsyra samhället. För att uppnå detta, måste de mänskliga rättigheterna spela en större roll i politik och i undervisning för att öka allmänhetens vetskap om dessa rättigheter. Under MR-dagarna träffas förtroendevalda, ideella organisationer, aktiva, tjänstemän, lärare, elever, forskare och studerande för att utbyta idéer och debattera.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” ”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, så som på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom börd eller ställning i övrigt.” Så lyder den första och andra paragrafen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, som i år ligger som grundtema. MR-dagarna riktar sig speciellt till mänskliga rättigheternas universalitet, odelbarhet, lika värde och inbördes beroende.

Det är 20 år sedan FN:s världskonferens för mänskliga rättigheter antog dessa principer i Wien, och nu tar MR-dagarna tempen på läget för de mänskliga rättigheterna – samtidigt som blicken riktas mot framtiden.

MR-dagarna har tre överhängande fokusområden: rättigheternas universalitet, rättigheternas maskineri och rättigheter för alla. Målet är att utforska om rättigheterna verkligen är universella, om det finns rättigheter som väger tyngre än andra, hur institutioner fungerar och koordinerar människorättsarbetet, hur arbetet implementeras i Sverige samt hur vissa grupper lever i större risk att få sina rättigheter kränkta.

Vissa av seminarierna riktar sig specifikt till politiker och beslutsfattare medan andra står öppna för allmänheten. Under dagarna kan besökare få veta mer om hur mänskliga rättigheter implementeras i det kommunala arbetet eller hur diskriminering motverkas. Dessa kunskaper är viktiga för var och en av oss i vardagen och inom arbetslivet.

På programmet står bland annat romers rättigheter, rasism, asylfrågor, arbetsrättigheter, universella rättigheter och mycket mer. Under dagarna ordnas drygt 100 olika seminarier kring mänskliga rättigheter.

Om du inte personligen har möjlighhet att delta på dagarna i Stockholm, kan du följa seminarierna på webben live här http://www.mrdagarna.nu/se-seminarierna-live/