Nya pessimistiska rapporter kastar skugga över klimatförhandlingar

Doha

Doha

27.11.2012 – Tusentals regeringsrepresentanter, internationella organisationer och medlemmar av det civila samhället har samlats i Qatars huvudstad Doha för FN:s konferens om klimatförändring.

Tiodagarsmötet bringar samman alla 195 parter för FN:s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC), Kyotoprotokollets föregångare.
Analyser publicerade i Världsbankens rapport förra veckan visar att världen fortsättningsvis löper stor risk av en fyra graders temperaturhöjning före slutet av vårt århundrade.

I sin utsläppsrapport, Emissions Gap Report, som också publicerades förra veckan, varnade FN:s miljöprogram UNEP för att klyftan mellan de åtgärder som behövs för att världens temperatur inte skall stiga mer än 2 grader, och de åtgärder till vilka världens länder hittills förbundit sig, fortsätter att öka, inte minska.

I sitt öppningstal för konferensen påpekade UNFCCC:s chef Christina Figueres att världen ännu kan vända trenden om alla besluter sif att agera, eftersom vi redan har den teknik, vetenskap och policymöjligheter som krävs. Emellertid, betonade hon, håller tiden på att ta slut.

”Expertanalyser påpekar oupphörligt att vi har möjligheten att hålla rätt kurs, och att det dessutom är både kostnadseffektivare och tryggare än att vänta och vela”, sade hon. ”Under de tre senaste åren har politik och åtgärder för en mer hållbar och ren energiframtid vuxit snabbare än någonsin. Men dörren håller på att stängas fort eftersom takten och måtten på åtgärderna helt enkelt inte är tillräcklig. Doha måste frambringa sin del för en långsiktig lösning.”

Under ett liknande sammanträde i Durban i Sydafrika förra året, enades 194 UNFCCC-medlemmar om ett beslutspaket – mer känt som Durbanplattformen – som inkluderar lanseringen av ett protokoll eller lagligt instrument som förbinder alla medlemmar,samt en andra förbindelse till Kyotoprotokollet och lanseringen av en grön klimatfond, som skapades gför att hjälpa utvecklingsländer skydda sig själva mot klimatförändringens konsekvenser och hjälpa dem konstruera en egen, hållbarare framtid.