USA och Norge invalda i FN:s människorättsråd

USA, Norge och Belgien var bland de 18 länder som valdes in i FN:s människorättsråd på tisdagen. Rådet, som år 2006 ersatte FN:s människorättskommission, består av 47 länder. Nya länder väljs årligen in på en period på tre år, omröstningen genomfördes i FN:s generalförsamling.

Läs mer om människorättsrådet.