Världens bästa nyheter

verdens bedste

verdens bedste

Visste du att extrem fattigdom och mödradödlighet nästan halverats sedan 1990? Eller att miljarder människor fått tillgång till rent vatten under samma period?
Utrikesnyheterna är alltför ofta av negativ karaktär, men det vill en dansk kampanj ändra på. Nyhetskampanjen ”Världens bästa nyheter” gick av stapeln för tredje året i rad. Kampanjen avslutades den 14 september då 2000 frivilliga i 120 danska städer delade ut gratis exemplar av Världens Bästa Nyheter. Metro-tidningen bidrog genom att publicera 245 000 exemplar med en bilaga av Världens Bästa Nyheter. Totalt nådde nyheterna ungefär 300 000 människor, och 120 000 äpplen delades ut för att hjälpa läsarna smälta de goda nyheterna.

Danskarna – som de flesta av oss – lider ingen brist på dystra nyhetsbilder från kriser runtom i världen, och alltför sällan får vi höra om positiva framsteg som vad t.ex. utvecklingsbistånd får till stånd.

”De flesta danskar associerar speciellt utvecklingsländer med negativa företeelser som svält, malaria och inbördeskrig. I verkligheten har de mångåriga utvecklingsbistånden fått till stånd märkbara framsteg. Tre av FN:s delmål för inför 2015 är uppnådda och resten är på god väg. Människor måste få veta att hjälpen faktiskt gör en skillnad”, säger Världens bästa nyheters Thomas Ravn-Pedersen i ett pressmeddelande.

Kampanjen var ämnad att visa danskarna att deras bidrag hjälper och har ett verkligt värde. ”Vi har kunnat se en klar effekt av våra kampanjer under de senaste två åren”, säger Ravn-Pedersen. ”Betydligt fler danskar vet nu att människor i utvecklingsländer lyckas ta sig ut ur fattigdomsfällan, och många vet nu att utvecklingsbistånd verkligen har en påverkan. Därför tror vi att den positiva effekten kommer att fortsätta och att världens bästa nyheter kommer att nå ännu fler människor i år.”

Världens bästa nyheter är ett initiativ av den danska biståndsorganisationen Danida och FN, som dessutom uppbackas av mer än 80 danska medborgarorganisationer.

En liknande systerkampanj har förts av isländska medborgarorganisationer, och det finns planer på att sprida de goda nyheterna i alla nordiska länder.

Du kan läsa mera om kampanjen på Facebook eller deras hemsida.