Varde – mörker!

Light pollution

Light pollution

5.4.2013 – År 1994 förmörkades Los Angeles efter en jordbävning. De lokala observatorierna fick genast ett stort antal samtal av oroade medborgare som sökte en förklaring till ovanliga ljusfenomen på himlen. Vad de såg, var i själva verket stjärnor och vintergatan – något de aldrig sett tidigare.

Ljusförorening är ett ökande problem. Inte bara har det konstanta ljushavet förödande effekter på våra nattliga vyer, men det rubbar naturens balans, spiller en massa energi och kan eventuellt orsaka hälsoproblem.

Artificiellt ljus om natten påverkar parningsbeteende, migration och jaktbeteende för många djurarter, och har således en stor inverkan på det ekologiska livet i sin helhet. Till exempel orsakar upplysta torn och höga byggnader att flyttfåglar tappar sinnet för riktning så de kolliderar med andra fåglar, byggnaden själv eller helt enkelt bara cirklar runt byggnaden tills de dör av utmattning. Träd, växter, pollinerare, havssköldpaddor, människor – till och med alger – lider, enligt flera undersökningar, av den ökande ljusföroreningen.

Belysning står för en fjärdedel av den globala energiförbrukningen. International Dark Sky –organisationen uppskattar att en tredjedel av belysningen i USA går till spillo, till en kostnad av ungefär 30 miljoner fat olja och 8,2 miljoner ton kol – eller ungefär 2 miljarder dollar.

Idag är Hong Kong den mest ljusförorenade staden. Det populära turistområdet Tsim Sha Tsui har ljusnivåer 1200 gånger starkare än en normal natthimmel. Tvärtemot många andra storstäder som London, Frankfurt, Sydney eller Shanghai, har Hong Kong inga lagar som reglerar nattlig belysning.

Att minska mängden ljusförorening innebär inte att vi ska famla i mörkret. Det betyder bara att belysning ska riktas nedåt, där den gör nytta.

I Sverige är det bara i delar av Norrland och på några platser i Småland som människor ännu kan förundras och fascineras av en helt ostörd, gnistrande stjärnhimmel utan hjälp av avancerade teleskop.

Från den 5.-11 april firar vi den så kallade “International Dark Sky Week”, dvs. veckan för mörk himmel.

För mer information, se www.ljusstyrkan.se och Global Assesment On Light Pollution.