”Varje dag borde vara en orange dag”

VAW-Oranssi-katutempaus-1 c-Maria-Jain

VAW-Oranssi-katutempaus-1 c-Maria-Jain

Den 25:e november, den internationella dagen mot våld mot kvinnor, firades i alla större nordiska städer från Reykjavik till Helsingfors. FN:s generalsekreterares kampanj ”UNiTE” har utlyst den 25:e som en orange dag för att öka medvetenheten om våldet mot kvinnor och flickor, och inte bara varje år, utan varje månad!

I Finland uppmärksammades dagen i Helsingfors genom ett gatuevenemang under vilket det finska UN Women -teamet, alla klädda i orange, delade ut apelsiner och mandariner till de förbipasserande. En stor del stannade upp för att diskutera och ventilera temats allvar då de fick höra vad den glada apelsingåvan egentligen handlade om. UN Women:s information hade speciellt nått de unga – många visste på förhand vad det handlade om och sade sig ha hört om dagen via sociala medier. Speciellt en kommentar blev dock i minnet och fälldes av en förbipasserande man: ”Det här är så oerhört viktigt att varje dag borde vara en orange dag!”

Finska UN Women hade även, i samarbete med UNRIC, arrangerat en utställning på universitetsbyggnaden Porthania, där UNRIC:s posters för reklamkampanjen ”Nej till våld mot kvinnor” stod utställda ända fram till mitten av december.

 

VAW Julistenayttely1

I Sverige demonstrerade omkring 200 personer i Malmö mot våldet mot kvinnor under ett fackeltåg. ”Vi tar emot 1000 samtal om året från tjejer under 30. Och det handlar om allt från stress i skolan till att pappan våldtar”, sade Qinen Erixon från Tjejjouren Malmö. ”Det behövs en dag för att uppmärksamma våldet som drabbar kvinnor varje dag. Det är inte ett individuellt problem utan ett samhällsproblem och måste hanteras som ett sådant”, sade hon i en intervju med Skånskan.

I Danmark markerades den internationella dagen i flera olika städer. I Horsens arrangerade Horsens Kriscenter ett fackeltåg genom staden, och kvinnornas U-landskommitté KULU arrangerade en brunch i Köpenhamn där organisationens medarbetare berättade om sitt arbete med kvinnornas rättigheter både i DR Kongo och Mali. Den internationella dagen var även startskottet för KULU:s kampanj ”Giv en pige ret”, som är en del av FN:s kampanj ”16 dagar mot våld mot kvinnor” som fortgick ända tills den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10:e december.

I Norge var varje dag under 16-dagarskampanjen presenterad genom videobloggar där kända personer förmedlade sitt budskap i kampen mot våld mot kvinnor. Alla från skådespelare och artister till ungdomspolitiker och riksdagsrepresentanter – till och med statsministern – ställde upp kampanjen som arrangerades av kvinno- och utvecklingsforumet FOKUS. FOKUS är Norges nationalkommitté för UN Women och hade även ansvaret för 16-dagarskampanjen i Norge. Både arbetsgivarorganisationen Virke och fackföreningen NTL skyltade också med orange för att markera sin ställning mot våld mot kvinnor, och ett flertal politiker i det norska stortinget klädde sig i orange kampanjen till ära.

Island organiserade Islands UN Women –kommitté sitt årliga fackeltåg genom staden. Deltagarna samlades i en park utanför Alltinget, Islands parlament, i Reykjaviks centrum, där även de arrangerat en utställning med UNRIC:s posters för reklamkampanjen ”Nej till våld mot kvinnor”.  Under en ceremoni blev två kvinnliga aktivister prisbelönta för sina insatser i kampen mot könsbaserat våld. Hildur Lillendahl och  Hanna Björg Vilhjálmsdóttir ledde sedan processionen från Alltinget genom Reykjaviks centrum mot biografen Paradís som dagen till ära dekorerats med ytterligare en posterutställning från UNRIC. Efter tal och körsång blev sedan deltagarna inbjudna att se den brittiska, prisbelönta filmen ”Tyrannosaur” av Paul Considine.

Några nordiska fakta:

•    År 2010 hade 42 % av isländska kvinnor över 16 år upplevt någon form av våld under sin livstid. 5 % av dem var gravida, och i 24 % av fallen var barn närvarande. (Norden.org)
•    33 % av den danska befolkningen år 2010 kände någon inom familjen eller bekantskapskretsen som var offer för våld i hemmet. (Eurobarometer)
•    I Norge, som i de övriga nordiska länderna, är kvinnor överrepresenterade gällande våld i hemmet, där 75 % av offren är kvinnor. 87 % av offren för sexuellt våld är kvinnor. (Statistisk Sentralbyrå, SSB)
•    I Finland rapporteras mindre än 1 % av fallen av våld inom hemmet till polisen. Polisen emottog år 2010 33 anmälningar om sexuellt våld, även om 6 500 kvinnor faller offer för sexuellt våld varje år. (Amnesty International)
•    I Sverige gjordes år 2011 emottog polisen 27 972 anmälningar om våld emot kvinnor äldre än 18 år. I 85 % av fallen var förövaren en man. I 60 % av fallen är mannen och kvinnan i ett nära förhållande. Enligt uppskattningar rapporteras endast 5 % av fallen. (Brottsförebyggande rådet, Brå)

VAW Oranssipaivan kollaasi Maria Jain WEB