FN:s generalförsamling öppnas – Lykketoft manar till aktion

Mogens Lykketoft öppnar FN:s generalförsamlings 70:e session. UN PHoto Eskinder Debebe

Mogens Lykketoft öppnar FN:s generalförsamlings 70:e session. UN PHoto Eskinder Debebe

16.9.2015 – Den 70:e sessionen för FN:s generalförsamling öppnades igår. Dess nya president Mogens Lykketoft från Danmark betonade de stora utmaningar FN står inför under hans mandat.

”Om mindre än tio dagar kommer våra ledare att samlas i denna sal för att anta den nya agendan för hållbar utveckling”, sade Lykketoft under öppningssessionen.

De hållbara utvecklingsmålen är en ny samling globala mål: 17 mål och 169 delmål som alla FN:s medlemsstater väntas anta och använda för att utforma sin nationella politik. Men att enas om en agenda är inte tillräckligt, betonade Lykketoft. FN-staterna måste leva upp till sina förbindelser under FN:s klimattoppmöte i Paris:

”Det finns ett akut behov för aktion. Ett ambitiöst och universellt klimatavtal är ett absolut måste, och det första verkliga eldprovet för det internationella samfundet för att konstruera de behövda politiska redskapen för hållbar utveckling.”

På lång sikt planerar den nya presidenten att fortsätta ansträngningarna för att vitalisera generalförsamlingens arbete och förnya säkerhetsrådet. I en intervju med FN:s nyhetscenter konstaterade Lykketoft att han kommer att använda sig av den pragmatism hans tidigare arbete i det danska parlamentet medfört.

”Vi har ett flerpartisystem med minoritetsregeringar och vi måste samarbeta mellan olika koalitioner för att uppnå beslut och resultat. Så vi känner till betydelsen av att nå ut till varandra och att kompromissa för att komma framåt. Och jag tror att det är det som till stor del behövs även inom FN.”

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ser han fram emot att arbeta med den nya presidenten och erbjuder honom sitt fulla stöd för det ledarskap som kommer att vara ”av största vikt för att genomdriva de förändringar som behövs.”