Nytt forskningsverktyg ger inblick i framtiden

Science tool hunger

Science tool hunger

1.12.2015 – Hur låter det med ett forskningsverktyg som ger en inblick i vår globala framtid fram till 2080-talet i förhållande till hur klimatförändringen påverkar hunger? Science Fiction?

Ett sådant verktyg är precis vad som lanserats idag vid FN:s klimatkonferens, COP21.

En karta över matosäkerhet och klimatförändringar – The Food Insecurity and Climate Change Vulnerability – har producerats av FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Met Office Hadley Centre. Online-verktyget visar hur kraftiga anpassnings- och begränsningsåtgärder kommer att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen på global hunger, och det bidrar därmed till att människor blir mindre sårbara för matosäkerhet.

Men den visar även att sårbarheten för hunger och felnäring kan öka för miljontals människor om ingen anpassning sker i samband med ökade utsläpp av växthusgaser.
 
”Denna karta ger en skarp bild av hur klimatkatastrofer driver hunger. I Paris måste vi bestämma oss för en värld där utrotning av hunger är möjlig – eller en värld där vi och kommande generationer fortsätter föra en förlorad kamp mot global hunger ”, säger Ertharin Cousin, WFP: s verkställande direktör.

Photo Flickr”Att hjälpa utsatta människor att anpassa sig och bygga upp sin motståndskraft mot klimatrelaterade störningar kräver tillräcklig och förutsägbar finansiering, samtidigt som vi investerar i en framtid med mindre koldioxidutsläpp,” sa Cousin. ”Endast om ledarna får till det i Paris kommer vi att utrota hunger till 2030 och ge framtida generationer möjlighet att njuta av en hållbar och varaktig global livsmedelssäkerhet.”

Kartan innehåller fem års forskning mellan WFP:s livsmedelssäkerhetsexperter och världsberömda forskare från Met Office Hadley Centre. Den visar hur klimatförändringar påverkar livsmedelssäkerhet i dagens låginkomstländer. Genom avancerade projektioner visar den också i vilken utsträckning klimatförändringar kommer att påverka matsäkerhet i framtiden, beroende på klimatåtgärder.

Användare kan välja en tidpunkt – nutid, 2050-talet och 2080-talet – och se sårbarheten för klimatrelaterad hunger (låg sårbarhet vid blekgul, hög sårbarhet vid djupröd), enligt anpassningsinsatser och utsläppsnivåer.

”Vår gemensamma forskning visar hur klimatförändringar kan påverka omfattningen av matosäkerhethet och dess geografiska områden, samt hur anpassning och begränsning kan ta tag i de utmaningar matosäkerhet kan leda till i låginkomstländer”, säger Kirsty Lewis, Climate Security Science Manager på Met Office.

Klimatkatastrofer påverkar hungriga och utsatta människor oproportionerligt mycket. Katastrofer ökar hunger genom att förstöra mark, boskap, grödor och matförråd, och gör det svårare för människor att få tillgång marknader och livsmedelsnätverk. Även en mindre väderhändelse kan snabbt eskalera till en livsmedelskris för utsatta hushåll.

Viktiga resultat från Food Insecurity and Climate Change Index:

•    Idag finns de mest sårbara för klimatrelaterad matosäkerhet i Afrika söder om Sahara, medelsårbara i stora delar av Asien, och lägst sårbara i Syd- och Centralamerika.
•    Miljontals människor kommer att drabbas av matosäkerhet runt 2050-talet, oavsett utsläpp av växthusgaser. Detta beror på en ”tröghet i klimatsystemet” (en fördröjd reaktion av uppvärmningen från tidigare utsläpp), vilket innebär att en viss nivå av klimatförändringar kommer att ske under de närmaste årtiondena. Men det visar också att en stor del av den tillhörande ökningen av sårbarheten för matosäkerhet kan kompenseras genom anpassning.
•    Om minskandet av framtida utsläpp förblir snabb och varaktig kommer sårbarheten för matosäkerhet förbli konstant efter 2050-talet till 2080-talet. Med anpassning kan dagens situation förbättras.
•    Om utsläppen dock fortsätter att öka kraftigt kommer sårbarheten för matosäkerhet att fortsätta att öka efter 2050-talet. Även om anpassningsåtgärder kan begränsa denna försämring kan situationen på 2080-talet fortfarande vara värre än i dag.