Europeiska ungdomar i dialog med FN:s Generalsekreterare

Belgian youth council interactive dialogue-2

Belgian youth council interactive dialogue-2

Den 5 augusti satt firandet av den Internationella ungdomsdagen (12.8) igång med en global interaktiv diskussion som FN:s specialsändebud för ungdomar, Ahmad Alhendawi, stod värd för. Generalsekreterare Ban Ki-moon och högre FN tjänstemän, ungdomspaneler, ungdomar via nätet från Belgien, Brasilien, Indien, Libanon och Nigeria samt ytterligare 600 personer vid huvudkontoret i New York deltog i diskussionen.

Under initiativet ”förenade för ungdomar” syftade dialogen till att bekräfta ungdomarnas ambitioner är bland de viktigaste för 2000-talet.

FN:s globala undersökning ”My World Global Survey” visar ungdomars prioriteter för Post-2015 agendan. De länder, med flest deltagare i undersökningen, berättade om sina regioners prioriteter: bättre hälsovård för Nigeria (Afrika), god utbildning för Indien (Asien), anständiga arbetsmöjligheter och arbetsförhållanden för Belgien (Europa), skydd emot våld och brott i Brasilien (Latinamerika) och ärliga och mottagliga regeringar i Libanon (Arabvärlden).  

Under dialogen berättade Generalsekreteraren om sina nya ungdomsinitiativ och svarade på åhörarnas frågor. Efter diskussionen med Generalsekreteraren började dialogen med fyra högre tjänstemän från olika FN organ som jobbar med ungdomsfrågor (UNFPA, UN Women, UNDP, och ILO). Diskussionen gick runt de olika prioriteterna och hur lyckade initiativ skulle se ut.

Bättre arbetsmöjligheter rankade enligt undersökningen på fjärde plats på Post-2015 agendan. I Europa är var fjärde person utan arbete. FN:s ungdomsdelegat för hållbar utveckling vid det Flamländska ungdomsrådet, Steven Vanonckelen, adresserade panelen för Belgiska och Europeiska ungdomars del. Han lyfte upp frågan om bättre arbetsmöjligheter och mer specifikt om jämlikhet för alla samt ekonomisk tillväxt. Generalsekreteraren svarade på frågan och sade att ”FN tror att ungdomar är drivkraften bakom förändring och världens ledare arbetar för att lösa krisen. Om ungdomar inte har arbetsplatser blir situationen politiskt instabil, vilket också är orsaken till att FN är så engagerad i att lösa problemet”.