A-Ö Webbindex

Världsmiljödagen: ”Att låta bli att agera blir för dyrt”

Världsmiljödagen 2024 fokuserar på återställande av mark, stoppa ökenspridning och bygga motståndskraft mot torka under parollen ”Vårt land. Vår framtid. Vi är #GenerationRestoration.” 

Enligt FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning är upp till 40 procent av jordens mark förstörd, vilket har en direkt inverkan på hälften av världens befolkning. Torkan som fenomen har ökat med 29 procent sedan 2000 – utan brådskande åtgärder kan torka drabba över tre fjärdedelar av världens befolkning fram till 2050. 2024 är 30-årsjubileet för FN:s konvention mot ökenspridning.

”Mänskligheten är beroende av land. Ändå, över hela världen, förvandlar en giftig cocktail av föroreningar, klimatkaos och decimering av biologisk mångfald friska landområden till öknar och blomstrande ekosystem till döda zoner”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres. ”De förstör skogar och gräsmarker och tär på markens styrka för att stödja ekosystem, jordbruk och samhällen.”

En hand som håller löv
Årets värd för Världsmiljödagen är kungariket Saudiarabien. Foto: UNEP/Duncan Moore

”Vi är Generation Restoration”

Världsmiljödagen uppmärksammades för första gången 1973, under sloganen ”Only One Earth”. Under de följande åren har WED utvecklats som en plattform för att öka medvetenheten om de problem som vår miljö står inför i form av luftföroreningar, plastföroreningar, illegal handel med vilda djur, hållbart konsumtion, höjning av havsnivån och livsmedelssäkerhet, bland annat.

”Att låta bli att agera blir för dyrt. Snabba och effektiva åtgärder är ekonomiskt vettiga. Varje dollar som investeras i ekosystemrestaurering skapar upp till trettio dollar i ekonomiska fördelar. Vi är Generation Restoration. Låt oss tillsammans bygga en hållbar framtid för vårt land och för mänskligheten.” uppger António Guterres.

En regnig gata
September är den regnigaste månaden på Island med 116,8 mm nederbörd. Bilden är från stadshuset i Reykjavik, Island. Foto: Eivind Sætre/norden.org

Visste du?

– Var femte sekund eroderas motsvarande en fotbollsplan med jord. Ändå tar det 1 000 år att generera 3 centimeter matjord.

– Träd i stadsområden kan kyla luften med upp till 5°C, vilket minskar luftkonditioneringsbehovet med 25 procent.

– Sjöar, floder och våtmarker rymmer 20–30 procent av den globala andelen kol trots att de bara upptar 5–8 procent av dess landyta

En grupp män och kvinnor i formell klädsel
Globala klimat- och miljöförhandlingar fanns på dagordningen för de nordiska klimat- och miljöministrarnas vårmöte i Stockholm i maj. Ministrarna träffade också UNEP:s verkställande direktör, Inger Andersen. Foto: norden.org

Nordiska ministrar möter UNEP

Under vårmötet för de nordiska klimat- och miljöministrarna i Stockholm i början av maj i år träffade ministrarna även verkställande direktören för FN:s miljöprogram, Inger Andersen. ”De nordiska länderna är viktiga partner i våra ansträngningar att ta itu med den trippelplanetära krisen”, sa hon. ”Klimatförändringskrisen, förlusten av natur och biologisk mångfald och krisen med föroreningar och avfall.

Nordiska rådet har tagit emot 70 nomineringar till Miljöpriset 2024 på temat en mer hållbar byggbransch. Se listan här. De 70 bidragen kommer att reduceras till en kortare lista som kommer att presenteras den 28 juni.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19