Vi behöver alla ett välmående hjärta

World Heart Day

World Heart Day

29 september 2013- Det är en myt att kardiovaskulära sjukdomar främst drabbar rika, äldre, manliga populationer – de kan drabba alla åldersgrupper och populationer, inklusive kvinnor och barn.

Idag är den Internationella hjärtdagen, en dag som påminner oss om de farliga hjärtsjukdomarna och slaganfall. Kardiovaskulära sjukdomar är den ledande dödsorsaken på jorden i dag och orsakar 17,3 miljoner dödsfall varje år, denna siffra stiger konstant.

Många av dessa dödsfall, upp till 80 procent, kunde hindras om riskfaktorerna kontrollerades: tobak, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. I år är temat för den internationella hjärtdagen vikten av att leva ett hälsosamt liv hela livet igenom för ett välmående hjärta. Fokusen ligger speciellt på kvinnor och barn i år.

Ett hälsosamt liv, med mindre risk för kardiovaskulära sjukdomar, börjar med en hälsosam barndom. Kardiovaskulära sjukdomar kan utvecklas innan födseln: runt 1 miljon barn föds med ett medfött hjärtfel. Dessutom, kan det moderna samhället utsätta barn för riskfaktorer. I de Nordiska länderna återfinns barnfetma hos mellan 10-15 % av barnen. Ohälsosamma matvanor i början av ett liv ökar även risken för att drabbas av hälsoproblem senare i livet, inklusive hjärtsjukdomar. Hälsosamma barn leder till hälsosamma vuxna och hälsosamma vuxna leder till hälsosamma familjer och samhällen.

Hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken för kvinnor, 1 av 3 kvinnor dör på grund av hjärtproblem. Det är ungefär ett dödsfall i minuten. Det är viktigt att kvinnor får veta sanningen om risken för kardiovaskulära sjukdomar och tar tag i att skydda sig själv och sina familjer.

Idag har vi tillfället att förhindra framtida hjärtproblem genom att anta en levnadsstil som är god för hjärtat från barn till vuxen. Den internationella hjärtdagen uppmärksammas varje år den 29 september under sponsorering av World Heart Federation. I Sverige ordnas flera olika tillställningar för att uppmärksamma dagen, från utbildningar och tal till sportevenemang.