FN/NORDEN: Utrikespolitiskt uttalande av Norges utrikesminister Jonas Gahr St øre: Betydelsen av ömsesidig respekt och FN-reformen

”Det som hände i Damaskus och i Beirut förra veckan och liknande händelser på andra platser är extremt allvarligt. Dessa händelser vittnar om den nuvarande internationella situationen”, sa Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre i sitt tal om utrikespolitik till Stortinget. Han tillade ”Det bästa sättet att ta itu med detta är att stärka och reformera FN och andra multilaterala institutioner. Under FN-toppmötet i höstas belystes viktiga områden som behöver mer uppmärksamhet: fredsbyggande, mänskliga rättigheter, säkerhet och skydd av sårbara grupper. Vi kommer att gå i täten i detta arbete. Vi vill att FN ska ha en stark och säker profil, och på samma gång ska FN kunna granska sig själv kritiskt och genomföra de reformer som krävs”, sa Støre. (Källa: http://www.odin.no/ud/english/news/speeches/minister_a/032171-090507/dok-bu.html )