”Just när vi trodde att det inte kunde bli värre”

RS syr 20131203 wfp abeer etefa 0012

RS syr 20131203 wfp abeer etefa 0012

1.7.2015 – FN:s livsmedelsprogram WFP tvingas genomföra stora nedskärningar av matstödet till utsatta syriska flyktingar i Libanon och Jordanien på grund av kraftig brist på finansiering.

”Just när vi trodde att det inte kunde bli värre, tvingas vi ännu en gång att göra fler nedskärningar”, säger Muhannad Hadi, WFPs direktör för regionerna Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Östeuropa. ”Flyktingar kämpade redan för att klara sig med det lilla vi kunde erbjuda.”

I juli kommer WFP att halvera värdet av matkuponger, eller ”e-kort” i Libanon, som nu blir endast 112 SEK per person och månad. I Jordanien fruktar WFP att om man inte får omedelbar finansiering i augusti, kommer man behöva avbryta allt stöd till syriska flyktingar som lever utanför lägren, vilket skulle lämna cirka 440,000 människor utan mat.

WFP finansieras uteslutande av bidrag från regeringar, företag och privatpersoner. Den regionala flyktinginsatsen är för närvarande 81 procent underfinansierad och det krävs 1,1 biljoner SEK för att kunna fortsätta att hjälpa desperata flyktingar i Jordanien, Libanon, Egypten, Turkiet och Irak fram till september.

Feeding families in times of conflict. Photo Flickr European Commission DG ECHOSedan början av året har samlade ansträngningar gjorts för att prioritera de tillgängliga medel för att säkerställa fortsatt stöd till de mest utsatta familjerna. Begränsade resurser har dock redan tvingat WFP att minska stödet till 1,6 miljoner syriska flyktingar i de fem länderna.

Minskningarna sker vid en tidpunkt då syriska flyktingar spenderar ännu en Ramadan borta från sina hem, när och kära; den femte sedan konflikten i Syrien startade.

”Vi är mycket oroade för konsekvenserna som dessa nedskärningar kommer att ha på flyktingarna och de länder som tar emot dem”, tillägger Hadi. ”Familjer tar till extrema åtgärder för att klara sig, till exempel måste barnen sluta skolan, man hoppar över måltider och skuldsätter sig för att överleva. De långsiktiga effekterna av detta skulle kunna bli förödande. ”

Sedan konflikten Syrien bröt ut under 2011 lyckades WFP, trots stridigheter och problem med tillgång, uppfylla matbehoven hos miljoner av fördrivna människor inne i Syrien och nära 2 miljoner flyktingar i grannländerna Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten.

År 2014, fick WFP globalt 44,7 miljarder SEK i bidrag – 27 procent mer än under 2013. Detta var ett svar på att antalet kriser aldrig tidigare varit så högt, på platser som exempelvis Syrien, Irak, Sydsudan, och de Eboladrabbade länderna i Västafrika. Behoven fortsätter att stiga i hela världen, snabbare än de tillgängliga medlen.

UNRIC:s faktablad om Syrien: http://www.unric.org/en/unric-library/26585