WFP:s årsraport: ökning av antalet undernärda människor

FN:s livsmedelsprogram WFP har publicerat sin årsrapport  Fighting Hunger Worldwide. Enligt rapporten ökade antalet undernärda människor i världen till över en miljard. WFP försåg över 100 miljoner människor med mathjälp.  

Det ökade antalet hungriga människor och den nya typen av hunger utgör ett dilemma för WFP.  En ny grupp hjälpbehövande för WFP är fattiga människor på landsbygden. Människor gick hungriga under år 2009 för att de inte hade råd att köpa mat, inte på grund av brist på mat.

Läs rapporten (på engelska)