WHO i Köpenhamn inleder fototävling

Världshälsoorganisationen WHO:s regionalkontor i Köpenhamn  ordnar en fototävling med syfte att visa bilder på dagens hälsovårdssystem i regionens 53 länder.

Tävlingen anordnas med anledning av  WHO:s stora hälsovårdskonferens som äger rum i Tallinn 25-27.6 under temat “hälsovårdssystem, hälsa och välfärd”. Fotografierna kan spegla olika aspekter på hälsovård men bör lyfta fram ett eller flera drag som utmärker hälsovårdssystemen, till exempel teknologi, information, finansiering, utbildning och bestämmelser.

Vinnaren tilldelas ett presentkort på kamerautrustning värt 500 euro och utvalda bilder kommer att ställas ut på konferensen.

Bidragen bör vara organsiationen till handa senast 31.3 2008.

Mera information samt deltagarblankett hittar du här.