Internasjonal dag mot all diskriminering: Ingen diskriminering av kvinner og jenter

1. mars markeres Den internasjonale dagen mot all diskriminering, og årets tema er «Ingen diskriminering av kvinner og jenter», Denne dagen har som mål å fremme likhet for loven så vel som i praksis i alle FNs medlemsland.

Det er en grunnleggende menneskerettighet å ikke bli diskriminert på bakgrunn av sitt kjønn, hudfarge, religion, politisk oppfatning, seksuell legning, alder, funksjonhemming eller nasjonal, sosial og etnisk opprinnelse. Likevel opplever mange mennesker daglig å bli behandlet ulikt eller dårligere enn andre. Ifølge FN’s verdenserklæring har alle rett til et liv fri for diskriminering. Derfor oppfordrer vi alle til aktivt å kjempe mot dette problemet.

«Vi vil ikke oppnå vårt mål om helse eller virkeliggjøre noen av de bærekraftige utviklingsmålene, hvis vi ikke konfronterer diskriminering,»sier Michel Sidibé, administrerende direktør i UNAIDS.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19