Ledige stillinger og praktikantmuligheter

Man kan jobbe for FN på forskjellige måter. Avhengig av individuelle kvalifikasjoner og yrkeserfaring, er ulike tjenester tilgjengelige. FN-systemet består av en rekke ulike typer tjenester, slik som General Staff (lokalt rekrutterte), FN-frivillige, Junior Professional Officer (JPOs – rekruttert av hver enkelt stat) og International Professional (internasjonalt rekruttert på nivåer fra P1 / P2-P5).

FN og dets mange programmer, byråer og tilknyttede arbeidsgrupper, planlegger, organiserer og gjennomfører en rekke aktiviteter og oppgaver. FNs arbeid trenger derfor medarbeidere med ulik utdanning og erfaring.

Organisasjonen rekrutterer blant annet til følgende områder: administrasjon, statistikk, sosial utvikling, informasjon, bibliotekskunnskap, lov, økonomi, språk, programmering osv.

Uansett faglig kategori forventes heltidsansatte å kunne snakke et annet språk i tillegg til engelsk. Sekretariatets arbeidsspråk er engelsk og fransk. FNs offisielle språk er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

Å utjevne antallet kvinner og menn som er ansatt er en av generalsekretær António Guterres’ sentrale mål.

Når du søker jobb i FN, er akademisk prestasjon og faglig erfaring nøkkelen til hvilket nivå du bør søke deg til. Inngangsnivåene (som P1 / P2 og JPO-tjenester) krever alle en M.A., dvs. en mastergrad, men bare en begrenset faglig erfaring. Relevant faglig erfaring er nødvendig for FN-frivillige og lokale rekrutter. Praktikanter er ikke formelt en del av FN-systemet, da de ikke er ansatt av FN. Praktikantperioden bør derfor anses som en mulighet til å få verdifull innsikt i FNs arbeid.

Informasjon om ledige stillinger i FNs sekretariat finnes på: https://careers.un.org/