FN i Norge

I Norge finnes 3 av FNs organer fysisk representert – UNDP, UNICEF… I tillegg har de fleste land en eget FN-forbund som jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål blant befolkningen. I Norge er dette kalt FN-Sambandet. FN-Sambandet har 30 ansatte over hele landet og er representert i landets største byer.

FN-sambandet
Storgata 33a
0184 Oslo
Tel +47 22 86 84 00
E-post: [email protected]

Øvrig informasjon om FN-sambandet finner du her.

UNDP Norge
Kongens gate 12
0153 Oslo

UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo
Tel +47 24 14 51 00

E-post: [email protected]

GRID Arendal (i samarbeid med UNEP)
Teaterplassen 3
4836 Arendal
Tel +47 47 64 45 55

E-post: [email protected]

Les mer om Norge og FN på FN-sambandets nettsider.