A-Ø Nettstedets indeks

Fred og sikkerhet

For De Forente Nasjoner har det alltid vært et sentralt mål å bevare verdensfreden. FN bidrar til å løse tvister mellom nasjoner, minske spenninger og å forebygge konflikter. Organisasjonen foretar komplekse fredsskapende og fredsbevarende operasjoner, og den yter humanitær bistand. FN har også spilt en viktig rolle i å løse noen av de mest langvarige konfliktene de senere årene.

Nedenfor ser du skulpturen ”Ikke-vold” av den svenske billedhuggeren Carl Fredrik Reuters. Skulpturen står utenfor FNs hovedkvarter i New York.

FNs offisielle hjemmeside for Fred og sikkerhet kan du lese mer om:

Fredsskapende og forebyggende arbeid: fredsskapende aktiviteter, rapporter, dokumenter og annet relatert materiale.

Fredsbevarelse: fredsbevarende aktiviteter, pågående og avsluttede oppdrag, dokumenter, erklæringer og statistikk.

Fredsbygging: fredsskapende arkitektur, funksjoner, dokumenter og erklæringer.

Nedrustning: dagsorden for nedrustning, FNs institutt for nedrustningsforsknig og dokumenter.

Bekjempelse av terrorisme: global strategi for å bekjempe terrorisme, gjennomføring av strategien, FN-systemets dekkede aksjoner og aktører.

Avkolonisering: historie, struktur, dokumenter om FNs rolle i avkoloniseringen.

Barn og væpnet konflikt: rapporter, redegjørelser, spørsmål i forbindelse med barnesoldater.

Kvinner, fred og sikkerhet: kjønnsperspektiv i fred og sikkerhetsspørsmål, dokumenter og erklæringer.

Beskyttelse mot seksuell utnyttelse og misbruk: overblikk, løsninger, arbeidsgrupper og resultater.

Aktuelt

Menneskerettighetsdagen: FN feirer ungdommen 

I år markeres FNs Menneskerettighetsdag under temaet “Youth Stand Up for Human Rights.” FNs generalsekretær, António Guterres, sa...

OCHA: Rekordmange mennesker vil trenge hjelp

168 millioner mennesker over hele verden vil trenge hjelp og beskyttelse i kriser som...

WMO: 2010-2020 ligger an til å bli varmeste tiår...

Året 2019 ligger an til å avslutte et tiår med nye varmerekorder, issmelting og...

Guterres: Vi trenger politisk vilje til å stoppe klimaendringene 

FNs generalsekretær, António Guterres, kaller på politisk vilje til å stoppe den globale klimakrisen i sin åpningstale...

Guterres: Ikke noe alternativ til en tostatsløsning 

FNs generalsekretær, António Guterres, sier at det ikke finnes et bærekraftig alternativ til en tostatsløsning....