A-Å Nettstedets indeks

Fred og sikkerhet

For De Forente Nasjoner har det alltid vært et sentralt mål å bevare verdensfreden. FN bidrar til å løse tvister mellom nasjoner, minske spenninger og å forebygge konflikter. Organisasjonen foretar komplekse fredsskapende og fredsbevarende operasjoner, og den yter humanitær bistand. FN har også spilt en viktig rolle i å løse noen av de mest langvarige konfliktene de senere årene.

Nedenfor ser du skulpturen ”Ikke-vold” av den svenske billedhuggeren Carl Fredrik Reuters. Skulpturen står utenfor FNs hovedkvarter i New York.

FNs offisielle hjemmeside for Fred og sikkerhet kan du lese mer om:

Fredsskapende og forebyggende arbeid: fredsskapende aktiviteter, rapporter, dokumenter og annet relatert materiale.

Fredsbevarelse: fredsbevarende aktiviteter, pågående og avsluttede oppdrag, dokumenter, erklæringer og statistikk.

Fredsbygging: fredsskapende arkitektur, funksjoner, dokumenter og erklæringer.

Nedrustning: dagsorden for nedrustning, FNs institutt for nedrustningsforsknig og dokumenter.

Bekjempelse av terrorisme: global strategi for å bekjempe terrorisme, gjennomføring av strategien, FN-systemets dekkede aksjoner og aktører.

Avkolonisering: historie, struktur, dokumenter om FNs rolle i avkoloniseringen.

Barn og væpnet konflikt: rapporter, redegjørelser, spørsmål i forbindelse med barnesoldater.

Kvinner, fred og sikkerhet: kjønnsperspektiv i fred og sikkerhetsspørsmål, dokumenter og erklæringer.

Beskyttelse mot seksuell utnyttelse og misbruk: overblikk, løsninger, arbeidsgrupper og resultater.

Aktuelt

FN oppfordrer til fred for 75-årsjubileum

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret på nytt til en global våpenhvile i sin uttalelse...

Europa farges i FN blått

I forbindelse med markeringen av FNs 75-årsjubileum den 24.Oktober har FNs regionale informasjonskontor for...

En samlende grønn mur

På tvers av hele Sahel regionen er det strukket en grønn mur. Fra Senegal...

Tenkepause før man deler

FNs generalsekretær António Guterres er i spissen av FNs nye globale nettbaserte kampanje som...

Feilinformasjon skadelig – #PledgetoPause

Feilinformasjon er skadelig for verden. Det kan overta vår følelsesstyring, utnytte våre svakheter, og...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19