FNs Fredskorps

FNs fredskorps (UNV) ble opprettet av Generalforsamlingen i 1970 for å være en partner i utviklingsarbeid og hjelpeprosjekter verden over. I dag er det rundt 4.000 kvalifiserte og motiverte kvinner og menn fra rundt 140 nasjonaliteter som hvert år arbeider i utviklingsland som frivillige spesialister og feltarbeidere. Fordi FNs fredskorps er så bredt, finnes det en liste over rundt 110 ulike yrkesgrupper som benyttes i programmet.

FNs fredskorps deler kandidatene opp i forskjellige kategorier avhengig av utdanningsnivå og arbeidserfaring. Generelt sett må FNs frivillige ha relevant arbeidserfaring, være minst 25 år gamle og ha noe akademisk eller teknisk utdanning. Imidlertid er det ulike krav for å være UNV Specialists, UNV International Field Worker, nasjonale UNV Specialists, nasjonale UNV Field Worker, UNISTAR-voluntør og TOKTEN-voluntør. For å få vite mer om UNV-systemet kan du se på deres hjemmeside.