Tilsynsrådet

Da FN startet opp, fantes det noen steder i verden hvor befolkningen ikke kunne velge sine egne regjeringer. Noen av disse opererte under mandater, en kontrollfunksjon brukt etter første verdenskrig. Andre var løsrevet fra fiendtlige stater som et resultat av annen verdenskrig. Disse områdene fikk nå spesiell beskyttelse av FN og ble kalt tilsynsområder. Tilsynsrådet ble opprettet som et FN-organ for å overvåke velferd og utvikling for de som bodde i disse områdene. I utgangspunktet var det 11 slike, for det meste i Afrika og Stillehavsområdet.

Medlemskap

Tilsynsrådet er sammensatt av de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet – det vil si Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA. Hvert medlem har en stemme, og beslutningene tas ved simpelt flertall.

Møter

Tilsynsrådet møttes tidligere en gang i året, i månedene mai og juni. Det gjennomgikk rapporter fra de statene som administrerte tilsynsområdene, for å se om landene ble forberedt på uavhengighet og selvstyre. De behandlet klager fra områdene, og sendte ut representanter for å undersøke hva slags hjelp de hadde bruk for. Det siste tilsynsområdet Palau, tidligere administrert av USA, oppnådde selvstyre i 1994. Etter dette har rådet formelt innstilt sin virksomhet, etter nesten et halvt hundreårs arbeid. Heretter vil de bare komme sammen etter behov.