Informasjon om FN

FN (De forente nasjoner) er en unik organisasjon. Den består av uavhengige stater som har sluttet seg sammen for å arbeide for fred på jorden og økonomiske og sosiale framskritt for menneskeheten. Organisasjonen ble stiftet 24. oktober 1945 og hadde da 51 medlemsland. I dag har antall medlemmer i FN økt til 193.

FN er representert nesten overalt i hele verden. I tillegg til FNs hovedkontor finnes det en rekke under- og særorganisasjoner, FN-programmer, fond og andre mindre avdelinger med egne ansvarsområder. Sammen utgjør alle disse elementene det vi kaller for FN-systemet.