Bærekraftig utvikling

De globale målene for bærekraftig utvikling og Agenda 2030 ble vedtatt under FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling som ble holdt fra 25. til 27. september 2015. Dette toppmøtet var unikt, ikke bare på grunn av FNs 70-års jubileum, men også fordi medlemslandene sto overfor en historisk utfordring: Å sette verden på rett kurs. De nye utviklingsmålene er universelle og fokuserer derfor like mye på Norge og Skandinavia som på de fattigste landene i verden. Blant de viktigste målene er utrydding av fattigdom og sult, likestilling og styrking av globalt partnerskap for utvikling. Noen av målene er helt nye, ettersom noen av delmålene innenfor Tusenårsmålene nå er «forfremmet» til selvstendige mål.

De 17 målene for en bedre verden er:

Spillet om bærekraftsmålene

Velkommen til brettspillet "I mål!". Lær om bærekraftsmålene ved hjelp av spørsmålene i spillet.