Det økonomiske og sosiale råd

Det økonomiske og sosiale råd kalles ECOSOC til daglig. Det tar for seg økonomiske problemer som for eksempel handel, transport, industrialisering og økonomisk utvikling. Det ser også på sosiale spørsmål som er knyttet til befolkningsvekst, barns oppvekstvilkår, kvinners rettigheter, rasediskriminering, narkotika, kriminalitet, velferdstiltak, miljø og mat. ECOSOC hjelper også land å komme frem til enighet om hvordan man best kan bedre utdanning- og helseforhold. De jobber med å fremme respekten for menneskerettigheter og folks frihet over hele verden.

Det er 54 medlemmer i ECOSOC, valgt av Generalforsamlingen for tre år av gangen. Vanligvis har de en møtesesjon i året og gjør sine vedtak med vanlig flertall.

Funksjoner

 • Fungere som et hovedforum for saker som gjelder internasjonal økonomi og sosiale spørsmæl.
 • Fremme høyere levestandard, arbeid for alle, og økonomisk- samt sosial utvikling.
 • Komme med løsninger på internasjonale problemer angående økonomi, sosiale forhold og helse. Rådet skal også samarbeide internasjonalt om kultur og utdannelse.
 • Fremme respekt for menneskerettigheter og frihet for alle

Kommisjoner

ECOSOCs arbeidsområde er for stort for et enkelt organ. Rådet har derfor mange kommisjoner til å hjelpe seg. Noen er spesielle kommisjoner som gir råd til ECOSOC særskilte saker:

 • Kommisjonen for menneskerettigheter
 • FNs narkotikakommisjon
 • Sosialkommisjonen
 • Kommisjonen for befolkning og utvikling
 • FNs kvinnekommisjon
 • Statistikkommisjonen
 • Kommisjonen for kriminalitetsforebygging og strafferettspleie
 • Kommisjonen for bærekraftig utvikling
 • Kommisjonen for vitenskap og teknologi

De øvrige er regionale kommisjoner. De tar seg av problemer i ulike geografiske områder:

 • FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE)
 • FNs økonomiske kommisjon for Afrika (ECA)
 • FNs økonomiske kommisjon for Latin – Amerika og Karibia (ECLAC)
 • FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet (ESCAP)
 • FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Vest – Asia (ESWA)

ECOSOCs arbeid avhenger ikke bare av de spesielle og regionale kommisjonene. Rådet bygger også på de såkalte særorganisasjonene, og på FNs underorganisasjoner. Ofte samarbeider disse om gjennomføringen av bestemte prosjekter.