Humanitære spørsmål

Når land står overfor krig, hungersnød eller naturkatastrofer, hjelper FN med humanitær bistand. En del av denne bistanden kommer direkte fra FNs underorganisasjoner og programmer, herunder FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs matvareorganisasjon (FAO), Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (UNICEF) og FNs utviklingsprogram (UNDP).

Les mer om:

    • Rydding av miner: overblikk, akademiske institusjoner, dokumenter, traktater og lovgivning.
    • Global matvaresikkerhet: bakgrunnsinformasjon, viktige dokumenter, begivenheter og nyttige lenker.
    • Bosetting: programmer, land, publikasjoner, ressurser, arrangementer og mediesenter.
    • Internt fordrevne: ledende prinsipper, arbeidsområder, menneskers sikkerhet.
    • Beskyttelse av sivile i væpnede konflikter: spørsmål, workshops, bakgrunn, erklæringer og rapporter.