Sekretariatet

Sekretariatet ledes av Generalsekretæren. Det består av FNs personale som utfører organisasjonens daglige arbeid. Med andre ord er alle menneskene som jobber for FN medlemmer av organet. Det har hovedsete i New York, men har lokaler over hele verden. Sekretariatets ansvar er å tjene de andre FN organene, og administrere program og retningslinjer de fastsetter.

Generalsekretæren er FNs øverste administrative leder. Han assisteres av en internasjonal stab av ansatte. I motsetning til diplomater som representerer et bestemt land, jobber man her for alle FNs medlemsland. De ansatte tar ikke ordre fra sine regjeringer, men fra Generalsekretæren.

FN-systemet som helhet har rundt 50 000 ansatte. Omtrent 4 500 av dem jobber ved hovedkontoret i New York.

Funksjoner:

Å samle inn kunnskap og bakgrunnsinformasjon om de problemene som skal behandles, slik at de ulike delegasjonene kan orientere seg ut fra fakta når de skal gi anbefalinger;

Å bidra til iverksetting av vedtakene til FN;

Å organisere internasjonale konferanser;

Å tolke taler og oversette dokumenter til de offisielle språkene FN bruker.