Junior Professional Officer (JPOs)

JPO-programmet er laget for å være en slags utdanning under arbeid for unge akademikere som ønsker å videreutvikle sin kunnskap og arbeidserfaring. Programmet sponses av den unge akademikerens egen regjering, og varer normalt i to år hvis kandidatens arbeid er tilfredsstillende.

Hovedpoenget med programmet er å gi unge, høyt utdannede personer muligheten til å videreutvikle forståelse og praktisk kunnskap som kreves i deres arbeidsfelt. JPO-programmet garanterer ikke arbeid innen FN etter at kontrakten utløpet. Enkelte svært dyktige personer har imidlertid fortsatt å jobbe i FN etter at JPO-kontrakten deres gikk ut.

Følgende kvalifikasjoner er nødvendige for å søke på en JPO-stilling:
– Universitetsgrad på masternivå.
– Utmerkede kunnskaper i engelsk, og ofte også i et annet FN-språk.
– Relevant arbeidserfaring (vanligvis ett til to år)
– Personlige egenskaper som tilpasningsdyktighet, kreativitet og evne til å jobbe godt under press
– Evne til å tilpasse seg nye miljøer og kulturer
– Ikke være eldre enn 32 år.

I Norge er det Utenriksdepartementet som tar hånd om alle søknader om JPO-stillinger. Du finner derfor informasjon om ledige stillinger på deres sider.