Fredsbevarende arbeid

FNs fredsbevarende styrker består av mer enn 100 000 feltarbeidere, og 125 land bidrar med tropper, politi og sivile. De fredsbevarende styrkene jobber for å prøve å stabilisere noen av verdens mest urolige konfliktsoner, beskytte sivile fra voldshandlinger og følge med på gjennomføringen av fredsavtaler. De fredsbevarende styrkene spiller også en viktig rolle når det gjelder å avvæpne og demobilisere tidligere soldater og hjelpe dem tilbake til samfunnet, tilrettelegge for å gi nødhjelp, trene nasjonale politistyrker og støtte gjennomføringen av rettferdige valg og opprettelsen av stabile styringsorganer.

Informasjon om rekruttering til FNs fredsbevarende styrker finner du her: UN Peacekeeping