FN-kalender

FN-dager:

Januar:
4. Verdens blindeskriftdag
24. Internasjonal dag for utdanning
27. Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Februar:
6. Den internasjonal dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse (WHO)
10. Verdens dag for belgfrukter
11. Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning
13. Verdens radiodag
20. Verdens dag for sosial rettferdighet
21. Den internasjonale morsmålsdagen (UNESCO)

Mars:
1. Verdensdagen mot all diskriminering (UNAIDS)
3. Verdensdagen for dyr og ville planter
8. Internasjonal kvinnedag
20. Internasjonal dag for lykke
21. Internasjonal dag mot rasediskriminering
21. Verdens poesidag (UNESCO)
21. Nowruz – persisk nyttår
21. Verdensdagen for Downs syndrom
21. Internasjonal dag for skog
22. Verdens vanndag
23. Verdensdagen for meteorologi (WMO)
24. Verdens tuberkulosedag (WHO)
24. Internasjonal dag for retten til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og verdighet for ofrene
25. Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen
25. Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller er savnet

April:
2. Verdensdagen for bevissthet rundt autisme
4. Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
5. Internasjonal dag for bevissthet
6. Internasjonal dag for idrett, utvikling og fred
7. Verdens helsedag
7. Internasjonal minnedag over folkemordet i Rwanda
12. Internasjonal dag for mennesker i verdensrommet
14. Internasjonal Chagas sykdom-dag
22. Internasjonal Moder Jord-dag
21. Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
23. Verdens bok- og opphavsrettdag
23. Verdendagen for jenter innen IKT
24. Internasjonal dag for multilateralisme og diplomati for fred
25. Verdens malariadag (WHO)
25. Internasjonal dag for delegater
26. FNs minnedag for Tsjernobyl-ulykken
26. Internasjonal dag for intellektuell eierskap
28. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
30. Internasjonal jazzdag (UNESCO)

Mai:
2. Verdensdagen for tunfisk
3. Internasjonal dag for pressefrihet
4. Vesak – fullmånedagen
8.-9. Minnedager for ofrene etter andre verdenskrig
9. Verdens dag for trekkfugler (UNEP) (andre lørdag i mai)
15. Internasjonal familiedag
16. Internasjonal dag for å leve sammen i fred
16. Verdens lysdag
17. Internasjonal dag for telekommunikasjon og informasjon
20. Verdensdagen for bier
21. Verdens tedag
21. Verdensdagen for kulturelt mangfold (UNESCO)
22. Internasjonal dag for biologisk mangfold
23. Internasjonal dag for å stoppe fistula
29. Internasjonal dag for fredsbevarende personell
31. Verdens tobakkfrie dag

Juni:
1. Internasjonal dag for foreldre
3. Verdens sykkeldag
4. Internasjonal dag for uskyldige barn utsatt for angrep
5. Verdens miljødag (UNEP)
5. Internasjonal dag mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske
7. Verdensdag for matsikkerhet
8. Internasjonal for verdens hav
12. Verdensdagen mot barnearbeid
13. FNs dag for oppmerksomhet om albinisme
14. Verdens blodgiverdag (WHO)
15. Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre
16. Internasjonal dag for migrantoverføringer
17. Verdensdagen for å bekjempe ørkenspredning og tørke
18. Internasjonal dag for bærekraftig gastronomi
19. Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikter
20. Verdensdagen for flyktninger
21. Internasjonal dag for yoga
21. Internasjonal dag for feiring av solverv
23. FNs dag for offentlige tjenester
23. Internasjonal dag for verdens enker
25. Internasjonal dag for sjøfolk (IMO)
26. Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika
26. Internasjonal dag til støtte for torturofre
27. Internasjonal dag for mikro-, små og mellomstore bedrifter
29. Den internasjonale tropedagen
30. Den internasjonale asteroidedagen
30. Internasjonal dag for parlamentarisme

Juli:
6. Internasjonal dag for kooperativer (første lørdag i juli)
11. Verdens befolkningsdag
15. Verdensdagen for ungdomsferdigheter
18. Nelson Mandela-dagen
20. Verdens sjakkdag
28. Verdensdagen om hepatitt (WHO)
30. Den internasjonale vennskapsdagen
30. Internasjonal dag mot menneskehandel

August:
9. Internasjonal dag for urfolk
12. Internasjonal ungdomsdag
19. Verdens humanitære dag
21. Internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme
22. Internasjonal dag til minne om ofre for religiøs eller livssynsbaserte vold
23. Internasjonal dag til minne om slavehandelen (UNESCO)
29. Internasjonal dag mot atomprøvesprengning
30. Internasjonal dag for ofre for tvungen forsvinning

September:
5. Den internasjonale veldedighetsdagen
7. Internasjonal dag for ren luft og blå himmel
8. Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet (UNESCO)
12. FN-dagen for sør-sør-samarbeid
15. Internasjonal demokratidag
16. Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
17. Internasjonal dag for pasienters trygghet
18. Verdensdagen for likelønn
21. Internasjonal fredsdag
23. Den internasjonale dagen for tegnspråk
24. Internasjonal dag for sjøfart (siste torsdag i september)
26. Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen
27. Verdens turismedag
28. Verdensdagen for universell tilgang til informasjon
29. Internasjonal dag mot matsvinn og forsøpling
30. Internasjonal oversettelsesdag

Oktober:
1. Internasjonal dag for eldre
2. Internasjonal dag for ikke-vold
2. Verdensdag for by- og bosettingsdag (første mandag i oktober)
5. Verdensdagen for lærere
9. Verdens postdag
10. Verdensdagen for psykisk helse (WHO)
10. Verdensdag for trekkfugler (andre lørdag i oktober)
11. Den internasjonal jentedagen
13. Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer
15. Internasjonal dag for kvinner fra rurale områder
16. Verdens matvaredag (FAO)
17. Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
20. Verdens statistikkdag (hvert 5. år fra 2010)
24. FN-dagen
24. Verdensdagen for informasjon og utvikling
27. Verdensdagen for audiovisuell kulturarv (UNESCO)
31. Verdensdag for byer

November:
2. Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister
5. Verdensdagen for bevissthet om tsunamier
6. Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter
10. Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling (UNESCO)
14. Verdens diabetesdag (WHO)
15. Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker (WHO – tredje søndag i november)
16. Internasjonal toleransedag (UNESCO)
19. Verdens toalettdag
19. Verdens filosofidag (UNESCO – tredje torsdag i november)
20. Afrikas industrialiseringsdag
20. FNs internasjonale barnedag
21. Verdens TV-dag
25. Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk
30. Minnedag for ofre for kjemisk krigføring

Desember:
1. Verdens AIDS-dag
2. Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
3. Internasjonal dag for funksjonshemmede
4. Internasjonal bankdag
5. Verdensdag for jordsmonn
5. Internasjonal dag for frivillig arbeid
7. Internasjonal dag for sivil luftfart (ICAO)
9. Internasjonal dag mot korrupsjon
9. Internasjonal dag til minne om ofrene for folkemord
10. Menneskerettighetsdagen
11. Internasjonal fjelldag
12. Internasjonal dag for nøytralitet
12. Internasjonal dag for universell tilgang til helsetjenester
18. Internasjonal migrasjonsdag
20. Internasjonal solidaritetsdagFN-uker:

Første uke i februar: Internasjonal uke for tverreligiøs harmoni

21.-27. mars: Solidaritetsuke for bekjempelse av rasisme og rasediskriminering

24.-30. april: Internasjonal vaksineringsuke

6.-12. mai: FNs internasjonale trafikksikkerhetsuke (annethvert år)

25.-31. mai: Solidaritetsuke for folk i ikke-selvstyrte områder

1.-7. august: Internasjonal ammeuke (WHO)

4.-10. oktober: Internasjonal uke for verdensrommet

24.-30. oktober: Internasjonal nedrustningsuke

6.-12. november: Internasjonal uke for vitenskap og fred (avholdes alltid i uken rundt 11. november)

13.-19. november: Verdens antibiotika-uke

Les mer HERFN-år siden 2005:

2021
Internasjonalt år for fred og tillit
Internasjonalt år for kreativ økonomi i tråd med bærekraftig utvikling
Internasjonalt år for frukt og grønnsaker
Internasjonalt år for avskaffelse av barnearbeid

2020
Internasjonalt år for plantehelse
Internasjonalt år for sykepleiere og jordmødre

2019
Internasjonalt år for urspråk
Internasjonalt år for mekling
Internasjonalt år for det periodiske system

2017
Internasjonalt år for bærekraftig turisme

2016
Internasjonalt år for belgfrukt

2015

Internasjonalt år for jord
Internasjonalt år for lys- og lysteknologi

2014
Internasjonalt år for små utviklingsøystater
Internasjonalt år for krystallografi
Internasjonalt år for familielandbruk


2013
Internasjonalt år for vannsamarbeid
Internasjonalt år for quinoa

2012
Internasjonalt år for kooperativer
Internasjonalt år for bærekraftig energi for alle

2011
Internasjonalt år for skog
Internasjonalt år for mennesker med afrikansk opprinnelse
Internasjonalt år for kjemi

2010-11
Internasjonalt ungdomsår

2010
Internasjonalt år for biologisk mangfold
Internasjonalt år for tilnærming mellom kulturer

2009
Internasjonalt år for forsoning
Internasjonal år for astronomi
Internasjonalt år for naturfiber
Internasjonalt år for læring om menneskerettighetene

2008
Internasjonalt år for poteten
Internasjonalt år for jordkloden
Internasjonalt år for sanitære forhold
Internasjonalt år for språk
Internasjonalt år for gorillaen (UNESCO og UNEP)

2007-8
Internasjonalt polarår (ICSU og WMO)

2006
Internasjonalt år for ørkenområder og forørkning

2005
Internasjonalt år for fysikk
Internasjonalt år for mikrokreditt
Internasjonalt år for idrett og fysisk fostring


 

FNs tiår:
2022-2032: FNs tiår for urspråk

2021-2030: FNs tiår for gjenoppbygging av ekosystemene

2021-2030: FNs tiår for maritim forskning for bærekraftig utvikling

2019-2028: Nelson Mandelas fredstiår

2019-2028: FNs tiår for familiedrevet landbruk

2018-2028: FNs handlingstiår – «Vann for bærekraftig utvikling»

2018-2027: FNs tredje tiår for utryddelse av fattigdom

2016-2025: FNs tiår for næringsinnsats

2015-2024: FNs internasjonale tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse

2014-2024: FNs tiår for bærekraftig energi for alle

2011-2020: FNs tredje tiår for eradikeringen av kolonialisme

2011-2020: FNs  tiår for biodiversitet

2011-2020: FNs tiår for veisikkerhet

2010-2020: FNs tiår for bekjempelse av ørkenspredning og tørke

2008-2017: FNs andre tiår for utryddelse av fattigdom

2006-2016: Internasjonalt tiår for gjenoppretting og bærekraftig utvikling for områdene berørt av Tsjernobyl-ulykken i 1986

2005-2014:
 Andre internasjonale tiår for verdens urbefolkning

2005-2015Internasjonalt aksjonstiår: Vann for livet!

2005-2014: FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling

2003-2012: FNs tiår for lese- og skriveferdighet: Utdanning for alle

2001-2010: 
Tiår for bekjempelsen av malaria i utviklingsland, særlig i Afrika

2001-2010: Andre internasjonale tiår for avskaffelse av kolonalisme

2001-2010Internasjonalt tiår for fredskultur og ikke-vold for verdens barn

1997-2006: FNs tiår for utrydding av fattigdom