Internasjonalt rekrutterte

Internasjonalt rekrutterte (International Professionals)

International Professionals er personer som er ansatt i en FN-organisasjon, og har minst en høyere universitetsgrad. De deles inn i kategorier fra P2 til P5, og inndelingen skjer basert på den enkeltes utdanning og arbeidserfaring. Disse stillingene rekrutteres fra et så vidt geografisk område som mulig, for at man skal oppnå en best mulig spredning i ansatte mellom de forskjellige medlemslandene.

FNs generelle politikk er å utlyse alle stillinger bortsett fra de på inngangsnivå (P2-P3). Stillinger å på inngangsnivå fylles kun gjennom opptaksprøver (competitive exams).

Når man søker på stillinger innen FN må et P11-skjema fylles ut. Du kan laste ned dette skjemaet her.

Opptaksprøver

P1-P3 stillinger rekrutteres gjennom nasjonale opptaksprøver. Land som ikke er godt nok representert innen FN prioriteres når disse prøvene skal arrangeres.

Det er opptaksprøver for en rekke forskjellige stillingsområder, som administrasjon, økonomi, IT, finans, jus, bibliotek, statsvitenskap, informasjon, sosial utvikling og statistikk.

For å være kvalifisert til P1/P2-stillinger må man ha en universitetsgrad og være 32 år eller yngre. For P3-stillinger må kandidater ha en høyere universitetsgrad, minst fire års arbeidserfaring, og være 39 år eller yngre. Å snakke flytende engelsk eller fransk er nødvendig for alle disse stillingene. Alle som oppfyller disse kriteriene og tror på FNs mål og idealer oppfordres til å søke. Interesserte kan kontakte:

United Nations Examinations and
Tests Section Staff Development
Services Specialist Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2590 New York, NY 10017

Rekruttering for høyere stillinger

FN utlyser generelt alle ledige stillinger som er høyere enn de på inngangsnivå (P1-P2). For å vurderes til stillinger over dette, må kandidater ha en høyere universitetsgrad i tillegg til relevant arbeidserfaring. Normalt kreves det minimum seks års arbeidserfaring.
Sekretariatet har en liste over kvalifiserte kandidater for disse tjenestene. Interesserte kandidater kan kontakte:

United Nations
Staffing Support Section
Operational Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2475
New York, NY 10017

Lokalt rekrutterte (General Staff)

General Staff består av lokalt rekrutterte personer som jobber på lokale eller regionale kontorer. Disse posisjonene fokuserer vanligvis på såkalte support-tjenester, som for eksempel administrasjon, teknisk eller IT-support, eller personaladministrasjon.

Som i mange andre FN-stillinger kreves det omfattende arbeidserfaring for å få slike stillinger. General staff-stillinger deles vanligvis opp i G2-G7, som igjen er inndelt i 11 underkategorier. Kategoriene baseres stort sett på hvor mye relevant arbeidserfaring man har.