FNs generalsekretær António Guterres

António Guterres fra Portugal, De forente nasjoners niende generalsekretær, tiltrådte den 1. januar 2017 og tar med seg mange års erfaring fra både den portugisiske regjeringen og fra den globale scenen.

Etter å ha vært vitne til lidelsene hos de mest sårbare menneskene på jorden – i flyktningleire og i krigssoner – er generalsekretæren fast besluttet på å gjøre menneskeverdet til kjernen i sitt arbeid, og å tjene som fredsmekler og brobygger og talerør for reform og innovasjon.

Karrierehøydepunkter

Forut for sin utnevnelse som generalsekretær, tjente Guterres som FNs høykommissær for flyktninger fra juni 2005 til desember 2015, hvor han ledet en av verdens største humanitære organisasjoner under noen av de mest alvorlige flyktningkrisene på flere tiår. Konfliktene i Syria og Irak og krisene i Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Jemen, førte til at antall mennesker fordrevet på bakgrunn av konflikt og forfølgelse steg fra 38 millioner i 2005 til over 60 millioner i 2015, og førte også til en enorm økning i aktiviteter hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Før han sluttet seg til UNHCR, tilbrakte Guterres mer enn 20 år i regjeringen og offentlig tjeneste. Han var Portugals statsminister fra 1995 til 2002, og var sterkt involvert i den internasjonale innsatsen for å løse krisen i Øst-Timor.

Som president for Europarådet i begynnelsen av år 2000, ledet han vedtakelsen av Lisboa-traktaten for vekst og sysselsetting, og var også formann for det første toppmøtet mellom EU og Afrika. Fra 1991 til 2002 var han medlem av det portugisiske statsråd.

Guterres ble valgt til det portugisiske parlamentet i 1976, der han tjente som medlem i 17 år. I løpet av denne tiden var han formann for parlamentets utvalg for økonomi, finans og planlegging, og senere parlamentets utvalg for regional forvaltning, kommuner og miljø. Han var også leder av det portugisiske sosialistpartiets parlamentsgruppe.

Fra 1981 til 1983 var Guterres medlem av Europarådets parlamentariske forsamling, der han innehadde vervet som formann for utvalget for demokrati, migrasjon og flyktninger.

I mange år var Guterres aktiv i Socialist International – en verdensomspennende organisasjon av sosialdemokratiske partier. Han var gruppens nestformann fra 1992 til 1999, og han var også medformann for det afrikanske utvalg og senere utviklingsutvalget. Han var formann fra 1999 til midten av 2005. Dessuten grunnla han Det portugisiske flyktningrådet samt Den portugisiske forbrukerassosiasjon (DECO), og tjente som leder av Centro de Accão Social Universitário – en forening som utfører sosiale utviklingsprosjekter i fattige kvartaler i Lisboa.

Guterres er medlem av Madridklubben; en lederskapsallianse av tidligere presidenter og statsministre fra hele verden.

Utdannelse og personlig bakgrunn

Guterres ble født i Lisboa i 1949 og ble uteksaminert fra Instituto Superior Técnico med en ingeniørutdannelse. Han snakker flytende portugisisk, engelsk, fransk og spansk. Ha er gift med Catarina de Almeida Vaz Pinto, viseborgermester for kultur i Lisboa, og har to barn, en stesønn, og tre barnebarn.