Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er det mest sentrale organet i FN. Her kan hver nasjon komme til orde og bli hørt, uansett hva problemet måtte være. Alle medlemslandene er representert i Generalforsamlingen. Rike eller fattige, store eller små, – her gjelder regelen; en nasjon, en stemme. Viktige spørsmål blir avgjort ved to -tredjedels flertall. Selv om hvert land bare har en stemme, består delegasjonen til landet ofte av flere mennesker. Delegasjonen blir som regel ledet av en diplomat med ambassadørtittel.

Generalforsamlingen møtes vanligvis til en sesjon i året, i september. Samlingen varer gjerne ut desember. Spesialsesjoner kan innkalles på andre tidspunkter i løpet av året. Dette etter forespørsel fra Sikkerhetsrådet, en majoritet av medlemmene, eller ett medlemsland – dersom majoriteten av de andre medlemmene er enige. Forsamlingen velger hvert år en president som leder møtene.

Funksjoner

Å diskutere og komme med anbefalinger når det gjelder alle slags spørsmål (unntatt de som samtidig blir behandlet i Sikkerhetsrådet);

Å diskutere spørsmål som gjelder militære konflikter og nedrustning;

Å diskutere spørsmål om hvordan man kan bedre forholdene for barn, ungdom og kvinner;

Å diskutere saker som bærekraftig utvikling og menneskerettigheter;

Å diskutere hvor mye hvert medlemsland skal betale til FN, og hvordan man skal bruke disse pengene.

Stemmegivning

Resolusjonene som fattes i Generalforsamlingen er bare oppfordringer til medlemslandene. Likevel har de stor betydning. Generalforsamlingen representerer nemlig verdenssamfunnets stemme, og dermed den internasjonale offentlige mening.

Møter

Den årlige samlingen til Generalforsamlingen starter med en generaldebatt, der talene ofte holdes av statsoverhoder, eller høytståene medlemmer av landenes regjeringer. I 1995, under FNs femtiårs – jubileum, samlet lederene for alle medlemsstatene seg i hovedkvarteret i New York.

FNs faste hovedkomiteer

På slutten av generaldebatten diskuterer man de fleste sakene i Generalforsamlingen i seks faste hovedkomiteer:

  • Første komité (Nedrustning og internasjonal sikkerhet)
  • Andre komité (Økonomiske og finansielle spørsmål)
  • Tredje komité (Sosiale, mennesklige, og kulturelle spørsmål)
  • Fjerde komité (Spørsmål om spesialpolitiske saker og avkolonisering)
  • Femte komité (Spørsmål om administrative saker og budsjett)
  • Sjette komité (Juridiske spørsmål)

FN-sambandet har egne sider om Generalforsamlingen for skoleelever. Dem finner du her.