Ledige stillinger og praktikantmuligheter

Man kan jobbe for FN på forskjellige måter. Avhengig av individuelle kvalifikasjoner og yrkeserfaring, er ulike tjenester tilgjengelige. FN og dets mange programmer, byråer og tilknyttede arbeidsgrupper, planlegger, organiserer og gjennomfører en rekke aktiviteter og oppgaver. FNs arbeid trenger derfor medarbeidere med ulik utdanning og erfaring.

Praksisprogram

FN-familien og de tilknyttede organisasjonene tilbyr en rekke praktikantplasser. Praktikantprogrammene er vanligvis rettet mot studenter som fullfører bachelor- eller mastergrad i et fag som er relevant for organisasjonen.

Junior Professional Officer

JPO-programmet er laget for å være en slags utdanning under arbeid for unge akademikere som ønsker å videreutvikle sin kunnskap og arbeidserfaring.

Internasjonalt rekrutterte

FN’s fredsbevarende arbejde inkluderer både civilt og militært personale. FN’s fredsbevarende operationer er et redskab for FN til løsning og forebyggelse af konflikter.

FNs voluntører

FNs voluntørprogram deler kandidatene opp i forskjellige kategorier avhengig av utdanningsnivå og arbeidserfaring. Generelt sett må FNs voluntører har relevant arbeidserfaring, være minst 25 år gamle og ha noe akademisk eller teknisk utdanning.

Lenker arbeid

På dette nettstedet finner du lenker til mange forskjellige FN-programmer og organisasjoner:

Ledige stillinger i FN-systemet i Brussel