Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter og friheter som alle har lik rett til. De er basert på en forståelse av menneskeverdet som universelt og ukrenkelig. Disse rettighetene er ufravikelige og tilhører alle mennesker, og kan hverken gis eller tas fra noen. Sammen utgjør menneskerettighetene en helhet der enhver rett og frihet er like viktig.
Menneskerettighetserklæringen er en milepæl i menneskehetens historie, og i år er det 70 år siden dokumentet ble underskrevet. Det ble utformet av representanter med ulik religiøs, kulturell og rettslig bakgrunn fra alle verdens regioner, og ble vedtatt av FNs generalforsamling i Paris den 10. desember 1948. Den ble dermed det første lovlige dokumentet for å beskytte universelle, menneskelige rettigheter.
Deklarasjonen utruster alle mennesker med grunnleggende rettigheter, som for eksempel retten til liv, ytrings- og religionsfrihet og likhet for loven.
Du kan lese menneskerettighetserklæringen på norsk her.
70 år etter at deklarasjonen ble undertegnet er det å sørge for at menneskerettighetene beskyttes og respekteres fremdeles en av FNs viktigste oppgaver. FN har flere organer og kontorer som bidrar til at menneskerettighetene opprettholdes verden over.
Les mer: