UNRIC er FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa, basert i Brussel. UNRIC er organisert i ni geografiske og tematiske arbeidsområder, samt et infopunkt og bibliotek. UNRICs seksjon for Nord-Europa driver nettsteder og sosiale medier på de fem offisielle nordiske språkene; Dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. I tillegg gir UNRICs nordiske seksjon FN-informasjon og materialer til allmennheten, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner, mottar studentgrupper og organiserer arrangementer i Norden sammen med ulike partnere. UNRIC samarbeider med alle interessenter i 21 land i Vest-Europa – EUs institusjoner, regjeringer, alle deler av det sivile samfunn og selvfølgelig media. UNRIC har som mål å informere, men også å engasjere europeere i globale spørsmål. UNRIC opererer på 13 språk, både på nettsiden og i sosiale medier.Map of countries in Europe covered by UNRIC Infopunktet opprettholder en liten referansesamling og gir referansetjenester via e-post og telefon, samt informasjonsmateriale på forskjellige språk.

De hjemmesider der ikke er på de tre officielle FN-sprog (engelsk, fransk og spansk) og har links til FN-hovedkvarterets egen hjemmeside, tilbyder også grundlæggende information om FN-organisationen, dens struktur, målsætninger, væsentligste publiceringer, tilknyttede institutioner, ansættelsesmuligheder og arbejdsområder.

FN’s regionale infomationscenter (UNRIC) i Bruxelles tilbudt informationsservice til følgende vesteuropæiske lande: Belgien, Cypern, Danmark, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, Norge, Vatikanstaten, Portugal, San Marino, Spanien, Sverige og Tyskland.