Praksisprogram

Praktikantstilling hos UNRIC

UNRIC søker jevnlig etter nordiske praktikanter. Søknader sendes gjennom FNs karriereportal.

Praktikantmuligheter i andre FN-organisasjoner

FN-organisasjonene tilbyr en rekke muligheter til å jobbe som praktikant. Praksisprogrammene tilbys vanligvis til universitetsstudenter som er i ferd med å gjennomføre en bachelor- eller mastergrad som er relevant for den aktuelle organisasjonen. Gjennom praksisprogrammet kan studenter få en god forståelse av viktige spørsmål som verden står overfor og lære om FNs arbeid.

Praksisprogrammene gir ikke bare organisasjonene mulighet til å jobbe med dyktige studenter som spesialiserer seg på forskjellige områder, men det gir også praktikanten en mulighet til å bruke teoretisk kunnskap på en mer praktisk måte. Praksisprogrammene varierer i lengde, men de fleste varer mellom to og seks måneder.

Fordi FN ikke har noe budsjett for å betale praktikanter, må alle kostnader ved praksisen finansieres av studenten selv, eller gjennom at studenten får stipend eller lignende fra det offentlige eller fra andre organisasjoner som studieinstitusjoner.

Søknader sendes direkte til det kontoret du er interessert i, eller gjennom FNs karriereportal.

Geneva Graduate Study Programme

Et alternativ til praksis hos FN er Geneva Graduate Study Programme.

Fokus for programmet varierer fra år til år, men FNs rolle og strategier i møtet med forskjellige krav og utfordringer blir tatt opp hvert år, og relateres til det årlige temaet. Deltakere i programmet studerer rollen FN spiller eller kan spille med å forsøke å få til multilaterale løsninger på globale spørsmål.

Kurset finner vanligvis sted i juli, og gir en god mulighet til å få dybdekunnskap om FNs arbeid. Du finner mer informasjon på denne nettsiden.

Stipend (fellowships)

Forskjellige FN-organisasjoner tilbyr også stipend for personer som driver med forskning som er relevant for organisasjonens arbeid. De fleste av disse stipendiatene er reservert for personer fra utviklingsland. Det finnes imidlertid også enkelte som er åpne for personer og institusjoner fra industrialiserte land. Les mer.