Praksisprogram

FN-organisasjonene tilbyr en rekke muligheter til å jobbe som praktikant. Praksisprogrammene tilbys vanligvis til universitetsstudenter som er i ferd med å gjennomføre en bachelor- eller mastergrad som er relevant til den aktuelle organisasjonen. Gjennom praksisprogrammet kan studenter få en god forståelse av viktige spørsmål som verden står overfor og lære om FNs arbeid.

Praksisprogrammene gir ikke bare organisasjonene mulighet til å jobbe med dyktige studenter som spesialiserer seg på forskjellige områder, men det gir også praktikanten en mulighet til å bruke teoretisk kunnskap på en mer praktisk måte. Praksisprogrammene varierer i lengde, men de fleste varer mellom to og seks måneder.

Fordi FN ikke har noe budsjett for å betale praktikanter, må alle kostnader ved praksisen betales av studenten selv eller gjennom stipend eller lignende fra det offentlige eller fra andre organisasjoner eller studieinstitusjoner.

Søknader sendes direkte til det kontoret du er interessert i.

Geneva Graduate Study Programme

For de som ikke har muligheten til eller ikke er interessert i praksisprogram, men fortsatt ønsker å lære mer om FNs arbeid, kan Geneva Graduate Study Programme være en mulighet.

Fokus for programmet varierer fra år til år, men FNs rolle og strategier i møtet med forskjellige krav og utfordringer blir tatt opp hvert år, og relateres til det årlige temaet. Deltakere i programmet studerer rollen FN spiller eller kan spille med å forsøke å få til multilaterale løsninger på globale spørsmål.

Kurset finner vanligvis sted i juli, og gir en god mulighet til å få dybdekunnskap om FNs arbeid. Du finner mer informasjon på denne nettsiden.

Stipend (fellowships)

Forskjellige FN-organisasjoner tilbyr også stipend for personer som driver med research som er relevant for organisasjonens arbeid. De fleste av disse stipendiatene er reservert for utviklingsland. Det finnes imidlertid også enkelte som er åpne for personer og institusjoner fra industrialiserte land. Les mer.