75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer menneskerettighetene 4/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Menneskerettighetene er en av FNs grunnpilarer.

Siden Generalforsamlingen vedtok FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948, har FN bidratt til et dusinvis juridisk bindende avtaler om politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
FN fremmer respekt og beskyttelse av menneskerettighetene på mange måter, for eksempel gjennom ti ulike menneskerettighetskomitéer bestående av uavhengige eksperter. De overvåker implementeringen av de internasjonale menneskerettighetsavtalene, bl.a. konvensjonen om barnets rettigheter.

Ved å gå igjennom individuelle klagemål, har FNs menneskerettighetsorganer rettet verdenssamfunnets oppmerksomhet på tilfeller av tortur, forsvinning, vilkårlig internering og andre menneskerettighetsbrudd. Dette har videre ført til internasjonalt press på de aktuelle regjeringene til å øke respekten for menneskerettighetene.

Les mer om menneskerettighetene her: https://bit.ly/2RKOsTe

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19