A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer menneskerettighetene 4/75

Menneskerettighetene er en av FNs grunnpilarer.

Siden Generalforsamlingen vedtok FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948, har FN bidratt til et dusinvis juridisk bindende avtaler om politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
FN fremmer respekt og beskyttelse av menneskerettighetene på mange måter, for eksempel gjennom ti ulike menneskerettighetskomitéer bestående av uavhengige eksperter. De overvåker implementeringen av de internasjonale menneskerettighetsavtalene, bl.a. konvensjonen om barnets rettigheter.

Ved å gå igjennom individuelle klagemål, har FNs menneskerettighetsorganer rettet verdenssamfunnets oppmerksomhet på tilfeller av tortur, forsvinning, vilkårlig internering og andre menneskerettighetsbrudd. Dette har videre ført til internasjonalt press på de aktuelle regjeringene til å øke respekten for menneskerettighetene.

Les mer om menneskerettighetene her: https://bit.ly/2RKOsTe

Aktuelt

Hovedpunkter fra generalsekretærens tale til FNs menneskerettighetsråd

I dag oppfordret FNs generalsekretær António Guterres til handling for å styrke menneskerettighetene i...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Skaper fred...

De forente nasjoner ble grunnlagt i 1945, i kjølvannet av annen verdenskrigs skrekkelige ødeleggelser,...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Helsetjenester for...

Gjennom familieplanleggingsprogrammer ledet av frivillige, fremmer FN individets rett til å fatte egne beslutninger...

75 måter FN utgjør en forskjell på: hjelpe flyktninger...

Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Ved enden av 2018 hadde antall...

Den internasjonale morsmålsdagen: Snøens språk

I regi av UNESCO ble 21. februar gjort til offisiell morsmålsdag i 1999. I...

António Guterres FNs generalsekretær: Nytårs Budskap 2020