A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer menneskerettighetene 4/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Menneskerettighetene er en av FNs grunnpilarer.

Siden Generalforsamlingen vedtok FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948, har FN bidratt til et dusinvis juridisk bindende avtaler om politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
FN fremmer respekt og beskyttelse av menneskerettighetene på mange måter, for eksempel gjennom ti ulike menneskerettighetskomitéer bestående av uavhengige eksperter. De overvåker implementeringen av de internasjonale menneskerettighetsavtalene, bl.a. konvensjonen om barnets rettigheter.

Ved å gå igjennom individuelle klagemål, har FNs menneskerettighetsorganer rettet verdenssamfunnets oppmerksomhet på tilfeller av tortur, forsvinning, vilkårlig internering og andre menneskerettighetsbrudd. Dette har videre ført til internasjonalt press på de aktuelle regjeringene til å øke respekten for menneskerettighetene.

Les mer om menneskerettighetene her: https://bit.ly/2RKOsTe

Aktuelt

Kan Norden viske ut kjønnsforskjellene i lønn?

Med dagens utvikling vil det ta mer enn 250 år før kvinner og menn...

5 ting du bør vite om FNs Generalforsamling

Året som skulle bli en merkedag i forbindelse med FNs 75-årsjubilieum har istedenfor vært...

FN krever kollektive tiltak – Unik Filmvisning

Filmen «Forente Nasjoner: Prekære løsninger for prekære tider,» har premiere på FNs youtubekanal den...

Finlands smittesporingsapp er en megasuksess

Appen «Koronavilkku» har etter bare en uke nesten en tredjedel av Finlands befolkning som...

Ett selvmord hvert 40. Sekund

Ett selvmord hvert 40. sekund Selvmordsforebygging er en verdensomfattende utfordring. Hvert år er selvmord blant...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19