En av fire venezuelanere har forlatt landet

Hva handler krisen i Venezuela om?

På grunn av alvorlige økonomiske og politiske kriser har 7,7 millioner venezuelanere forlatt alt for å søke trygghet fra økende vold, usikkerhet, mangel på mat og medisiner og fattigdom i hjemlandet. Ytterligere 7 millioner har behov for humanitær hjelp.

Bakgrunn

Opposisjonen i Venezuela utfordret den sittende presidenten Nicolás Mauros’ gjenvalg i 2018. I januar 2019 støttet nasjonalforsamlingen president Juan Guaidó da han utropte seg selv til midlertidig president med den begrunnelse at valget ikke var gyldig. USA har gradvis strammet inn de økonomiske sanksjonene mot Venezuela.

Venezuelanere på grensen mellom Ecuador og Colombia. Foto: UNICEF/Santiago Arcos

Konsekvenser for mennesker og miljø

På grunn av voldsom hyperinflasjon, mangel på basisvarer, politisk uro, vold og forfølgelse har mer enn en fjerdedel av venezuelanerne forlatt landet. Venezuela har over 29 millioner innbyggere og dekker et område på 882 050 kvadratkilometer i den nordlige delen av Sør-Amerika. Landet grenser til Colombia, Brasil, Guyana og Karibia.

Flertallet av de 7,7 millioner reisende – mer enn 6,5 millioner mennesker – har blitt tatt imot i latinamerikanske og karibiske land, der helse- og utdanningssystemene er under ekstra press. Det er over 1 million asylsøkere fra Venezuela på verdensbasis. Over 230 000 er anerkjent som flyktninger.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (OCHA) var 7 millioner mennesker i nød i Venezuela. Det totale behovet for humanitær bistand anslås til 650 millioner dollar i 2024.

En FN-ansatt i felten. Foto: UNOCHA

FNs respons på krisen

FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret til «en inkluderende og troverdig politisk dialog for å løse den langvarige krisen i landet med full respekt for rettsstaten og menneskerettighetene».

I 2019 oprettet FNs menneskerettighetsråd en uavhengig internasjonal undersøkelseskommisjon for Den bolivarianske republikken Venezuela. Den publiserte en rapport i september 2023, der venezuelanske myndigheter ble anklaget for å undertrykke opposisjonelle «gjennom forbrytelser mot menneskeheten».

Involverte FN-organisasjoner og deres rolle

I september 2023 frigjorde FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths 8 millioner dollar fra FNs sentrale nødhjelpsfond (CERF) for å finansiere hjelp til venezuelanere.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har økt sin tilstedeværelse i grenseområdene i hele regionen, og gir livreddende hjelp (inkludert drikkevann og hygienesett til kvinner og barn) og dekker de grunnleggende behovene til flyktninger og migranter. Verdens matvareprogram (WFP) bisto 545 000 mennesker i Venezuela i 2022. WFPs skolematprogram startet i Venezuela i 2021 og gir også matkurver til barnehjem.

UNICEF gir livreddende humanitær hjelp til 900 000 barn under krisen i Venezuela. Organisasjonen har intensivert sin tilstedeværelse for å møte den økende etterspørselen etter helsetjenester, ernæring, utdanning, beskyttelse og tilgang til vann, hygiene og sanitæranlegg.

Nirma med sin 8 måneder gamle baby ved inngangen til hjemmet sitt i Willemstaad. Foto: IOM/Gema Cortes

Bærekraftsmålene knyttet til krisen i Venezuela

Krisen i Venezuela berører de fleste av FNs bærekraftsmål, ikke minst #1 Avskaffe fattigdom, #2 Avskaffe sult og #16 Fred, rettferdighet og sterke institusjoner.

Hvordan kan du engasjere deg?

Din stemme kan gjøre en forskjell. Del denne artikkelen på sosiale medier og hjelp FN med å fortsette å øke bevisstheten om krisen i Venezuela.

Du kan også donere til mange FN-organisasjoner via lenken nedenfor:

UNHCR

UNICEF

WFP

Les mer her:

The Independent International Fact-Finding Mission, her

Høykommissærens kontor for menneskerettigheter, her

WFP i Venezuela, her

Bakgrunnshistorie fra UNRICs bibliotek: Krisen i Venezuela, her

__________________________________________________________________

Langt fra Forsiden er en serie artikler av UNRIC, som omhandler aktuelle globale kriser, som er utenfor offentlighetens søkelys.

Les også: Tragedien i Afghanistan

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19