Januar

 1. Verdens dag for punktskrift
 2. Internasjonal dag for utdanning
 3. Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Februar

 1. Verdens kreftdag
 2. Internasjonal dag for nulltoleranse mot kvinnelig kjønnslemlestelse
 3. Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning
 4. Verdens radiodag
 5. Verdens dag for sosial rettferdighet
 6. Internasjonal morsmålsdag

Mars

 1. Verdensdagen mot diskriminering
 2. Verdens naturdag
 3. Internasjonal kvinnedag
 4. Internasjonal dag for glede
 5. Internasjonal dag for det franske språket
 6. Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering
 7. Verdens poesidag
 8. Internasjonal dag for Nowruz
 9. Verdensdagen for Downs syndrom
 10. Internasjonal dag for skog
 11. Internasjonal dag for vann
 12. Verdensdagen for meteorologi
 13. Verdensdagen for tuberkulose
 14. Internasjonal dag for retten til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og verdighet for ofrene
 15. Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen
 16. Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller er savnet