FNs fredsbevaring fyller 75 år

I 75 år har FNs fredsbevarende styrker jobbet for å redde og endre liv i verdens mest skjøre politiske og sikkerhetsmessige situasjoner. Siden 1948 har mer enn to millioner uniformert og sivilt personell hjulpet land med overgangen fra krig til fred.

– FNs fredsbevarende styrker er det bankende hjertet i vår forpliktelse til en fredeligere verden, sier FNs generalsekretær António Guterres. «I 75 år har de over hele verden støttet mennesker og lokalsamfunn rystet av konflikt og omveltning.»

UN-PEACEKEEPING-KYPROS

En minerydder sjekker etter eksplosive ordinanser i Nicosia, Kypros. © UNFICYP​

Ved å arbeide sammen med lokalsamfunn bidrar fredsbevarere til å fremme politiske løsninger, forhindre konflikt, beskytte sivile, styrke menneskerettigheter og rettssikkerhet og bygge bærekraftig fred.

Utfordringene fredsbevarere står overfor er større enn noensinne, med økende globale spenninger, mer komplekse konflikter, og en spredning av feilinformasjon og desinformasjon. Dette hindrer arbeidet deres og truer sikkerheten deres. Til tross for disse hindringene holder fredsbevarere, sammen med mange partnere, ut i den kollektive streben etter fred.

UN-PEACEKEEPERS
© UN

«Fred begynner med meg»

Temaet for 75-årsjubileet «Fred begynner med meg» anerkjenner tjeneste og offer for fredsbevarere, både i fortid og nåtid. Dette inkluderer mer enn 4200 fredsbevarere som har gitt sine liv under FN-flagget. Det hyller også motstandskraften til samfunnene vi tjener, som fortsetter å strebe etter fred til tross for mange hindringer.

Denne kampanjen oppfordrer også hver enkelt av oss til å bli med i den globale bevegelsen for fred. Alene kan vi aldri lykkes. Men sammen kan vi være en sterk kraft for endring.

  • FNs fredsoperasjoner omfatter aktiviteter som dekker sivil beskyttelse, konfliktforebygging og fremming av menneskerettigheter.
  • Siden 1948 har mer enn to millioner fredsbevarere fra 125 land tjenestegjort i 71 forskjellige operasjoner.
  • I 2023 jobber mer enn 87.000 kvinner og menn for å bygge fred i hotspots over hele Afrika, Asia, Europa og Midtøsten.
  • Mer enn 4.200 fredsbevarende styrker har uselvisk gitt sine liv og tjenestegjort under FN-flagg.

Les mer om FNs fredsoperasjoner her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19