Forverrede helseforhold i Sudan

Helsetilstanden i Sudan blir stadig verre, ifølge FNs flyktningorganisasjon UNHCR. Organisasjonen gikk denne uken ut med en advarsel om den forverrede helsesituasjonen i landet, der konflikten har tvunget fire millioner mennesker til å forlate hjemmene sine.

Den pågående konflikten mellom den sudanske hæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) fører til at stadig flere mennesker tvinges fra hjemmene sine. Dette har ført til økende humanitære behov.

Siden konflikten startet 15. april har rundt 3,9 millioner mennesker blitt drevet på flukt i og utenfor landet. Per 1. august var over 3 millioner mennesker internt fordrevet, ifølge International Organization for Migration sin Displacement Tracking Matrix.

Sudan-flyktninger-mat
Sudanske flyktninger får rasjoner med mel, vegetabilsk olje, salt og gule bønner. © OCHA/Ala Kheir.

Bekymringsfull tilstand blant mennesker på flukt fra Sudan

Det er et økende problem med underernæring, sykdomsutbrudd og dødsfall. Dette kommer som følge av at familier er på flukt i ukevis med begrenset tilgang til mat og medisiner. UNHCR er særlig bekymret for forholdene i flyktningleirer og transittmottak, der det er mangel på psykiske helsetjenester og medisinsk utstyr på grunn av den vedvarende flyktningstrømmen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte også om mangel på helsepersonell, problemer med forsyninger og angrep på medisinsk personell. Dette har hatt alvorlige konsekvenser for kvaliteten på helsetjenestene i hele Sudan.

Delstaten White Nile   

Situasjonen er spesielt alvorlig i delstaten White Nile. Der er over 144 000 mennesker som nylig har blitt fordrevet fra hovedstaden Khartoum fordelt på 10 flyktningleirer. Mangelen på medisinsk utstyr og personale gjør det vanskelig å levere helsetjenester. Et resultat av dette er at hver lege har ansvar for altfor mange pasienter.  

Det har vært en rekke angrep på helseinstitusjoner, og sikkerheten til helsepersonell er truet. WHO understreket viktigheten av å beskytte helsetjenestene, særlig under voldelige konflikter, og pekte på mangelen på medisinsk utstyr i områder som er rammet av kamphandlinger og i naboregionene.

flyktninger-sudan-mat
Mennesker på flukt mottar hjelp fra WFP og partnere på en nedlagt gård i Wad Medani i delstaten Gezira i Sudan. © OCHA/Ala Kheir.

Ustabil situasjon

UNHCR har uttalt at situasjonen i Sudan er lite bærekraftig siden behovene overgår de tilgjengelige ressursene. Finansieringen av det regionale flyktningarbeidet utgjør bare 29 prosent av det nødvendige beløpet.  

Det sudanske helsedepartementet rapporterer at mer enn 12 000 mennesker har blitt skadet og over 1200 har dødd siden konflikten startet. Disse tallene er imidlertid ikke bekreftet av WHO og regnes som estimater.  

Norsk støtte   

Norge økte i mai sin støtte til sivilbefolkningen i Sudan med 100 millioner kroner. Den norske støtten kanaliseres gjennom FNs humanitære landsfond for Sudan (SHF), Verdens matvareprogram (WFP) og UNHCR, samt gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner sin Flyktningshjelpen, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Den ekstra støtten er øremerket sivile som trenger livsnødvendigheter som vann, mat, legehjelp og medisiner for å overleve. 

Les også: 450.000 barn har flyktet fra hjemmene sine i Sudan 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19