torsdag, 23 mai 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Informasjon om FN

banneraboutun.jpg

FN (de Forente Nasjoner) er en unik organisasjon. Den består av uavhengige stater som har sluttet seg sammen for å arbeide for fred på jorda og økonomiske og sosiale framskritt for menneskeheten. Organisasjonen ble stiftet 24. oktober 1945 og hadde da 51 medlemsland. I dag har antall medlemmer i FN økt til 193.

flags.gifFN er representert nesten overalt i hele verden. I tillegg til FNs hovedkontor finnes det en rekke under- og særorganisasjoner, FN-programmer, fond og andre mindre avdelinger med egne ansvarsområder. Sammen utgjør alle disse elementene det vi kaller for FN-systemet.
 
I 2018 ble de to selskapene Beyond Meats og Impossible Foods tildelt FN Miljøs pris Champions of the Earth for sine kjøttfrie, men autentiske produkter. De kjøttfrie burgerne har spredt seg til mange i land verden over - i januar i år ble de også tilgjengelige i Norge!

Banner
Banner
Banner