Si nei til kjønnslemlestelse

Kvinnelig kjønnslemlestelse, ofte forkortet internasjonalt til FGM for Female Genital Mutilation viser til alle inngrep som innebærer å delvis eller fullstendig å fjerne en kvinnes kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker. I dag har anslagsvis over 200 millioner av verdens kvinner og jenter gjennomgått kjønnslemlestelse i land hvor slike inngrep er vanlig. Innen 2030 risikerer ytterligere 68 millioner jenter å bli kjønnslemlestet. I dag, i anledning av Den internasjonale dagen for nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse, oppfordrer FN alle til å jobbe for at slike inngrep ikke skal finne sted.

Selv om tilfeller av kjønnslemlestelse synker i de fleste land der det slike inngrep er utbredt, opplever de fleste av disse landene også en høy befolkningsvekst – noe som gjør at antallet jenter som blir kjønnslemlestet vil fortsette å vokse om ikke det nåværende nivået blir redusert. Tilfeller av kvinnelig kjønnslemlestelse har blitt dokumentert i 30 land, hovedsakelig i Afrika, Midtøsten og Asia. Noen former for kjønnslemlestelse er også rapportert i andre land, blant annet blant enkelte folkegrupper i Sør-Amerika. I Europa, Australia og Nord-Amerika har innvandring ført til at jenter og kvinner som har gjennomgått kjønnslemlestelse, eller som kan risikere å bli utsatt for dette, forekommer også der.

Kjønnslemlestelse kan forårsake korte og langvarige helsemessige komplikasjoner, blant annet kroniske smerter, infeksjoner, økt risiko for HIV-overføring, angst og depresjon, fødselskomplikasjoner, barnløshet og i verste fall død. Ikke bare gjør slike inngrep psykisk og fysisk skade, det er også en grov krenkelse av kvinner og jenters rettigheter, som likebehandling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn, retten til frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling, retten til den høyest oppnåelige helsestandarden, barns rettigheter, og til og med retten til liv.

Det er viktig å huske at kjønnslemlestelse ikke tilhører en enkeltreligion: Slike inngrep praktiseres blant muslimer så vel som kristne og jøder. Kjønnslemlestelse bli også praktisert blant visse animister som tror på eksistensen av ulike ånder og overnaturlige krefter. Praksisen er feilaktig knyttet til religion, og man finner spor av skikken før islam og kristendommen ble etablert.  Årsakene til at kjønnslemlestelse utføres varierer fra region til region og over tid, og kan forklares med  en blanding av sosiokulturelle faktorer i familier og lokalsamfunn.

Om uskikken skal stanses, må en koordinert og systematisk innsats til med fokus på menneskerettigheter og likestilling, som engasjerer alle i samfunnene. Tiltakene må også inkludere  de ulike helsebehovene kvinner og jenter som har blitt offer for kjønnslemlestelse går igjennom.

Siden 2008 har UNFPA i samarbeid med UNICEF, ledet det største programmet mot kjønnslemlestelse i verden. Programmets fokus er i dag på 17 land i Afrika og Midtøsten, og de støtter også regionale og globale

I 2015 ble kvinnelig kjønnslemlestelse inkludert i målene for bærekraftig utvikling under mål 5, som krever eliminering av alle slike skadelige inngrep. La oss få en slutt på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030!

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19