UNRWA: En livline for palestinske flyktninger

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) spiller en sentral rolle når det gjelder å gi livsviktig hjelp og tjenester til en av verdens mest langvarige flyktnings befolkninger. UNRWA ble etablert i kjølvannet av krigen i 1948 og har vært en livline for palestinske flyktninger i over sytti år, og har bidratt til deres velferd og menneskelige utvikling. I denne artikkelen ser vi nærmere på UNRWAs opprinnelse, oppdrag og betydning for å møte de palestinske flyktningenes behov.

 

Opprinnelse og oppdrag

UNRWAs opprinnelse går tilbake til 8. desember 1949, da organisasjonen ble opprettet ved resolusjon 302 (IV) fra FNs generalforsamling. Organisasjonens primære oppgave var klar: å tilby nødhjelps- og utviklingsprogrammer direkte til palestinske flyktninger som hadde mistet sine hjem og levebrød som følge av krigen i 1948. UNRWA ble offisielt operativt 1. mai 1950.

Fornyelse av mandatet

Et unikt aspekt ved UNRWA er den kontinuerlige fornyelsen av mandatet. Generalforsamlingen har gjentatte ganger forlenget UNRWAs mandat på grunn av det vedvarende problemet med palestinske flyktninger. Den siste forlengelsen forlenget organisasjonens mandat til 30. juni 2026. Denne forlengelsen understreker den vedvarende karakteren av den palestinske flyktningkrisen og den uunnværlige rollen UNRWA spiller i håndteringen av den.

Hvem er de palestinske flyktningene?

 

Mom Med 2 barn med bombet hus i bakgrunnen
Bilde: UNRWA

UNRWAs engasjement er unikt fordi organisasjonen har hjulpet flere generasjoner av Palestina-flyktninger, definert som personer som hadde sitt vanlige bosted i Palestina mellom 1. juni 1946 og 15. mai 1948. Disse flyktningene mistet sine hjem og levebrød som følge av krigen i 1948. I tillegg er etterkommere av mannlige Palestina-flyktninger, inkludert de som er lovlig adoptert, også kvalifisert for registrering hos UNRWA.

Finansieringsmekanismer

UNRWA er hovedsakelig avhengig av frivillige bidrag fra FNs medlemsstater for å finansiere sin virksomhet. UNRWA mottar også noe økonomisk støtte fra det ordinære FN-budsjettet, hovedsakelig til internasjonale personalkostnader. Denne finansieringen er avgjørende for å sikre at UNRWA kan fortsette å tilby viktige tjenester til palestinske flyktninger.

UNRWA i dag

Da UNRWA startet sin virksomhet i 1950, dekket organisasjonen behovene til rundt 750 000 palestinske flyktninger. I dag er UNRWAs tjenester tilgjengelige for hele 5,9 millioner palestinske flyktninger som oppfyller organisasjonens kriterier. Dette viser at organisasjonen spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi kontinuerlig hjelp til en betydelig og varig flyktningbefolkning.

 

Tech Hub lærer Carine Sobieh viser syriske jenter på Mtein-skolen i Libanon hvordan de kan gjennomføre en matteøvelse på datamaskinen. Bilde: UNRWA

UNRWA er et bevis på det internasjonale samfunnets engasjement for å løse det langvarige problemet med palestinske flyktninger. UNRWAs urokkelige engasjement for å tilby viktige tjenester, utdanning og helsetjenester har hatt stor innvirkning på livet til generasjoner av palestinske flyktninger. UNRWA fortsetter sitt arbeid og er et fyrtårn av håp for millioner av mennesker i nød, noe som er spesielt viktig med tanke på de nye konsekvensene av den israelsk-palestinske krisen.

Lenker: Hvem vi er | UNRWA