Verdens diabetesdag 2023: Sikre likeverdig tilgang til behandling

Verdens diabetesdag er et globalt initiativ som kraftig understreker behovet for å takle diabetes som et kritisk folkehelseproblem. Denne dagen samles vi for å øke bevisstheten om utfordringene personer med diabetes står overfor, og for å jobbe sammen mot bedre forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommen.

I 2023 legger Verdens helseorganisasjon (WHO) spesiell vekt på betydningen av likeverdig tilgang til nødvendig diabetesbehandling, samtidig som det er essensielt å minimere risikoen for komplikasjoner. Denne artikkelen tar for seg sentrale fakta om diabetes, viktigheten av tilgang til behandling, og den kollektive innsatsen som kreves for å bekjempe denne globale epidemien.

Måler blodsukkeret
Bilde: WHO/A.Loke

2 typer av diabetes

Diabetes manifesterer seg i to hovedtyper: Type 1 og Type 2. I følge (WHO) Type 1 diabetes kjennetegnes av manglende produksjon av insulin, som krever daglig administrasjon. Type 2 diabetes påvirker bruket av sukker (glukose), hemmer insulinfunksjonen og fører til høye blodsukkernivåer. Det kan over tid forårsake alvorlige skader, spesielt på nerver og blodkar. Forebyggbare faktorer for type 2 diabetes inkluderer overvekt, mangel på fysisk aktivitet og genetikk.

Komplikasjoner knyttet til diabetes omfatter alvorlige helseproblemer som blindhet, nyresvikt, hjerteinfarkt, hjerneslag og amputasjon av lemmer. Alvorlighetsgraden av disse komplikasjonene understreker det store behovet for forebygging, tidlig oppdagelse og riktig behandling.

Den globale utfordringen

Rundt 537 millioner voksne globalt har diabetes i dag, hvorav rundt 1,5 millioner bor i de nordiske landene. Dette tallet har økt jevnt de siste tiårene. I 2019 var diabetes direkte årsak til 1,5 millioner dødsfall. Ifølge International Diabetes Federation (IDF) har 10,5 % av den voksne befolkningen (20-79 år) diabetes. IDFs prognoser viser at innen 2045 vil 1 av 8 voksne, ca. 783 millioner mennesker, leve med diabetes.

Prognosene er alarmerende, med en mulig økning til 69 millioner innen 2045. Dette understreker det presserende behovet for forebygging, tidlig diagnostisering og forbedret tilgang til behandling.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19