11 sätt som FN gör världen till en bättre plats

Medlemmar av Akha-folket i Laos tar del av Världslivsmedelsprogrammets distribuering av mat. FOTO: WFP Vilakhone Sipaseuth

Varje år producerar FN ett litet kort som får plats i plånboken, som belyser tio olika exempel på hur FN bidrar till att göra världen till en bättre plats. Det här året markerar FN sitt 75-årsjubileum och i samband med detta har FN lagt till ett elfte exempel: bekämpar COVID-19-pandemin.

 1. Levererar vaccin till 50 % av världens barn, något som räddar 3 miljoner liv varje år. Bilden nedan är från ett vaccinprogram i Laos.

  FOTO: UNICEF/Simon Nazer
 2. Bistår och skyddar 82,5 miljoner människor som flyr från krig, svält och förföljelse. Här korsar flyktingar från Venezuela gränsen till Colombia.

  FOTO: UNHCR/Vincent Tremeau
 3. Samarbetar med 196 länder för att den globala uppvärmningen ska hållas under 2°C. FN hjälper små östater som Tuvalu med att motstå skadliga följder av klimatförändringarna.

  FOTO: UNDP/Luke McPake
 4. Bevarar fred med 95 000 fredsbevarande personal i 13 operationer över hela världen. Nedan är tre FN-soldater från MINUSMA-operationen i Mali.

  FOTO: UN Photo/Gema Cortes
 5. Motverkar den globala vattenkrisen som påverkar 2,2 miljarder människor världen över, som i Somalia.

  FOTO: UNHCR/Rasheed Hussein Rasheed
 6. Beskyddar och främjar mänskliga rättigheter genom 80 konventioner/deklarationer, och beskyddar utsatta folkgrupper i länder som exempelvis Sydsudan.

  FOTO: UN Photo/Isaac Billy
 7. Koordinerar globala appellen på 28,8 miljarder dollar för att kunna leverera bistånd till 109,8 miljoner människor i några av världens mest utsatta områden som exempelvis Jemen.

  FOTO: OCHA/Giles Clarke
 8. Använder diplomati för att förhindra konflikter: Bistår upp till 50 länder varje år med att genomföra val, som exempelvis i Afghanistan.

  FOTO: UNAMA/Abbas Naderi
 9. Hjälper mer än två miljoner kvinnor i månaden med att ta sig igenom komplikationer kopplat till graviditet och födsel, som i Indien.

  FOTO: UNDP
 10. Bekämpar pandemier. FN leder det globala arbetet mot COVID-19. Bolivia är bara ett  av över 100 länder som FN har stöttat under den pågående COVID-19-pandemin.

  FOTO: WFP/Morelia Eróstegui
 11. Distribuerar mat och annan nödhjälp till 86,7 miljoner människor i 83 länder, som i det här flyktinglägret för rohingyer i Bangladesh.
  FOTO: UNHCR/Adam Dean

  Först publicerad på FN:s globala hemsida.