17 mål för hållbar utveckling antagna av FN

UN Photo Cia Pak

UN Photo Cia Pak

26.9.2015 – FN:s nya hållbara utvecklingsmål antogs ackompanjerade av rungande applåder under FN:s toppmöte för hållbar utveckling som pågår i New York ända tills imorgon. Statsminister Löfven kommer att adressera världsledarna senare idag.

Nu börjar en global resa fylld med utmaningar – fattigdom och hunger ska utrotas samtidigt som klimatet räddas.

”Vi konfronterar fattigdomens orättvisor, marginalisering och diskriminering. Vi erkänner behovet av minskad ojämlikhet och att skydda vårt gemensamma hem”, sade generalförsamlingens ordförande, Mogens Lykketoft, när toppmötet öppnade i FN-skrapan i New York.

Sverige startar en högnivågrupp inom FN med nio ledare från olika delar av världen för att säkerställa att de nya globala hållbarhetsmålen genomförs på ”alla nivåer i samhället”, meddelar regeringen på FN-toppmötet i New York.

I gruppen ingår bland andra Brasiliens, Sydafrikas och Liberias presidenter samt Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
Påven Franciscus tal levde upp till förväntningarna. Under närmare en timme talade han bland annat om vikten av rättvisa, fredsbyggande insatser och att skapa ett ”universellt brödraskap” människor emellan.

”Antagandet av utvecklingsmålen är ett viktigt hoppingivande tecken”, sade påven till applåder och lade till att han är övertygad om att världssamfundet kommer att kunna komma överens under klimattoppmötet i Paris (COP 21) i december.

Stockholm Environment Institute (SEI), som undersökt hur målen kan påverka Sverige, välkomnar målen.

”I målen finns ett bättre systemtänk där miljö, ekonomiska och sociala dimensioner har integrerats, säger Åsa Persson, forskningsledare vid SEI, i en intervju med Expressen.”

Enligt regeringens pressmeddelande är den största utmaningen inte själva antagandet av målen – utan att de verkligen genomförs.

Gruppen ska, enligt regeringen, på olika sätt främja erfarenhetsutbyte och diskussion om utmaningar och lösningar, mellan regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och internationella organisationer.