24 000 danska sollampor lyser i Uganda

Ugandalamp

Ugandalamp

16.8.2014 – Över 80  % av befolkningen i Uganda saknar elektricitet och är beroende av antingen petroleumlampor eller öppen eld i hemmen för belysning. Båda metoderna är relativt farliga, skadliga för miljön och länkade till andningssjukdomar som är bland de ledande dödsorsakerna i landet.

Den årliga kostnaden för petroleumlampor är dessutom hög, omkring 150 000 shillings, motsvarande ungefär 380 kronor – en stor summa för de fattigaste.

En ny och enkel lösning bidrar till att lösa alla dessa problem. En enkel solcellslampa lyser nu upp tusentals hem och mer lampor är på väg från Danmark. Solcellslamporna behöver inget bränsle, förorenar inte sin omgivning och är totalt ofarliga.

Belysning bereder väg för utbildning och inkomst

Projektet för solcellslampor initierades av Helle Pasgaard från Energi Nord A/S år 2010 och kallas ”Lys i Afrika”, dvs. ljus i Afrika.

”Många invånare har berättat för mig att deras barn inte längre lider av svidande ögon då de läser och att deras hosta har försvunnit”, berättar Pasgaard.

Lampan, som kallas den ”lilla solen”, utvecklades av den dansk-isländska artisten Olafur Eliasson och ingenjören Frederik Ottesen.

Lampan samlar in solenergi under en dag, och efter det kan den lysa tre timmar på maximal kapacitet och ännu fler på mindre styrka. Ljuset tillåter därmed barnen att studera på kvällarna och de vuxna att arbeta med t.ex. hantverk de kan sälja på marknaden nästa dag.

”De som äger butiker kan även förlänga sina öppethållningstider, vilket ger dem chansen att tjäna mer pengar. Dessutom attraherar ljuset fler kunder”, säger Pasgaard.

Inte humanitärt bistånd

Projektets framgång är nära sammanlänkat med Energi Nords samarbete med lokala partners. Organisationen samarbetar med Nordiskt Folkecenter och en lokal organisation kallad JEEP.

”Vi ser inte projektet som humanitärt bistånd, och lamporna delas inte ut gratis. Då människorna betalar för sina lampor, tar de även bättre hand om dem och reparerar dem i de fallen att de går sönder”, förklarar Pasgaard. Lamporna säljs för 40 kronor styck.

Lamporna även skapat nya arbetsmöjligheter allt eftersom att lokala reparatörer utbildats.

Källa: Världens Bästa Nyheter

Mer information:
Ljus i Afrika (på danska)
Ljus i Afrika på Facebook